We wronieckich lasach grasuje podpalacz – wyznaczono nagrodę

W ciągu ostatnich dni na terenie Nadleśnictwa Wronki doszło do kilku pożarów. Leśnicy nie mają wątpliwości – jest to sprawka podpalacza.

Nadleśnictwo Wronki wyznaczyło nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 złotych dla osoby, która przekaże informacje pozwalające na schwytanie sprawcy podpaleń.


Wszelkie informacje, pozwalające ująć podpalacza należy zgłaszać do pracowników Służby Leśnej, Policji lub pod nr tel. 67 254 01 48, 694 445 721 lub 997.

Na obszarach leśnych Puszczy Noteckiej od dłuższego czasu panuje katastrofalne zagrożenie pożarowe. Ściółka leśna ma 6-7% wilgotności i są to najniższe możliwe warunki, jakie mogą w ogóle wystąpić.

Pożar w takich okolicznościach rozprzestrzenia się bardzo szybko i zagraża nie tylko obszarom leśnym, ale zdrowiu i życiu ludzi oraz wszelkim zabudowaniom i mieniu, znajdującym się w pobliżu.

W ciągu ostatnich trzech dni na terenie Nadleśnictwa Wronki miało miejsce kilka pożarów, zlokalizowanych blisko siebie w Leśnictwie Jasionna, obok miejscowości Jasionna, blisko granicy z Nadleśnictwem Krucz.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożarów jest celowe podpalenie.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki wyznaczył nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 złotych dla osoby, która przekaże informacje pozwalające na schwytanie sprawcy podpaleń.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lesie, a także wykazanie czujności i przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc ująć sprawcę podpaleń do pracowników Służby Leśnej, Policji lub pod nr tel. 67 254 01 48, 694 445 721 lub 997.