Raport o stanie gminy za rok 2018 – debata

Z końcem maja wyłożony został raport o stanie gminy za 2018 rok. Zgodnie z prawem musi odbyć się debata nad tym dokumentem.

Raport o stanie gminy wprowadzono w ostatniej nowelizacji o samorządzie gminnym. Dokument ma stanowić podsumowanie pracy prezydenta/burmistrza/wójta za poprzedni rok kalendarzowy. W szczególności realizację polityki samorządu, jego programów i strategii, a także uchwał rady gminy.


Kolejnym obowiązkiem samorządów jest przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie gminy. Ma się ona odbyć na sesji, a najbliższa zaplanowana jest na 27 czerwca. Udział w debacie mogą wziąć udział mieszkańcy Wronek. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w takiej debacie zobowiązany jest do złożenia Przewodniczącemu Rady pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Więcej na temat zasad działania i procedur obowiązujących przy raporcie o stanie gminy oraz debaty możecie przeczytać tutaj – Czym jest raport o stanie gminy?

Do tej pory Gmina Wronki ograniczyła się tylko do udostępniania raportu oraz informacji o debacie w Biuletynie Informacji Publicznej. Niestety mało osób ma świadomość o istnieniu takiej platformy, a sam raport znajduje się w takim miejscu, że trudno go znaleźć.

Do tego żadna informacja nie pojawiła się w innych oficjalnych mediach urzędowych. Poniżej prezentujemy treść informacji dla mieszkańców Wronek.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) nakłada na władze gminy nowy obowiązek – przedstawienie raportu o stanie gminy, który stanowi podsumowanie pracy burmistrza w roku ubiegłym.

W dniu 31 maja 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wronki przedłożył Radzie Miasta i Gminy Wronki „Raport o stanie gminy Wronki za rok 2018”.

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabrać głos mieszkańcy gminy.

Debata nad raportem gminy Wronki odbędzie się na X sesji Rady Miasta i Gminy Wronki, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r.

Mieszkaniec gminy Wronki, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 osób, a mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady.

Zgłoszenia można składać do 26 czerwca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wronki (ul. Ratuszowa 5, pokój nr 6) w godzinach pracy urzędu.

Raport o stanie gminy Wronki za 2018 rok liczy 75 stron. Jest to obszerny dokument, ale wart przeczytania oraz analizy. Będziemy go publikować codziennie w częściach.

Raport możecie przeczytać TUTAJ. Dodatkowo chętne osoby, które zechcą wziąć udział w debacie mogą pobrać niezbędne załączniki – ZGŁOSZENIE MIESZKAŃCA DO UDZIAŁU W DEBACIE oraz LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE.