Radny Orzechowski złożył mandat

Radny Robert Orzechowski zrzekł się mandatu radnego Rady Miasta i Gminy Wronki. Wkrótce zostaną rozpisane wybory uzupełniające.

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy z dniem 16 kwietnia zrzekłem się mandatu radnego Rady Miasta i Gminy Wronki.

Piastując funkcję Radnego, zawsze angażowałem się w sprawy mojego okręgu wyborczego i całej Gminy Wronki. W swoich działaniach byłem bardzo skuteczny – z mojej inicjatywy udało się zrealizować wiele lokalnych inwestycji, m.in. oczekiwane przez mieszkańców remonty nawierzchni i budowa kolejnych odcinków dróg. Wszystko to sprawia, że składam mandat w poczuciu dobrze wykonanej pracy.

Niełatwą decyzję o rezygnacji z mandatu Radnego konsultowałem z prawnikami. Zachęcali mnie, abym nie rezygnował, ale w ostatnim czasie ataki osób nieprzychylnych mnie znacznie przybrały na sile i sięgnęły nawet mojego życia prywatnego. Jako rolnik i przedsiębiorca zacząłem być fotografowany, nagrywany, śledzony i nękany. We wronieckich mediach i na portalach społecznościowych wciąż pojawiają się przekazy godzące w moje dobre imię, a także narażające na przykrości osoby mi bliskie.

Nie chcę obarczać kolegów Radnych koniecznością rozstrzygnięcia niezwykle skomplikowanej prawnie sprawy i zdecydowania o moim mandacie. Nie pozwolę również na to, aby przez najbliższe tygodnie radni z komitetu Sławomira Śniegowskiego podsycali atmosferę i wykorzystywali zaistniałą sytuację do walki z większością Rady i burmistrzem.

Dziękuję wyborcom za wszystkie oddane na mnie głosy i liczę na to, że mieszkańcy w wyborach uzupełniających wybiorą kandydata, który tak jak ja, będzie gotów współpracować, a nie konfliktować.

Radny Robert Orzechowski