Ustawa, która pomoże każdemu z nas

Od nowego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Jej celem jest, aby pomoc mogła być udzielona każdemu, kto jej potrzebuje.

Ustawa została przygotowana w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej. Najważniejsze zmiany, jakie przewiduje, to zwiększenie beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, usprawnienie funkcjonowania punktów, w których jest ona udzielana oraz uruchomienie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czyli wsparcie świadczone przez profesjonalnych doradców obywatelskich osobom potrzebującym pomocy w rozwiązaniu ich problemów w zakresie m.in. zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego. – Osoby, w ramach poradnictwa obywatelskiego, otrzymają udzieloną w sposób zrozumiały dla zwykłego obywatela, pomoc, w tym dotyczącą załatwienia czynności urzędowych lub rozwiązania pewnych problemów, na przykład w zakresie kredytów lub innych umów bankowych.

Obowiązująca od ponad dwóch lat ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej miała na celu zagwarantowanie dostępu do podstawowych usług prawniczych grupie osób, które z uwagi na swój status materialny lub sytuację życiową nie mają możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej.

Ustawa ta umożliwiła osobom fizycznym dostęp do uzyskania nieodpłatnej porady prawnej na etapie przedsądowym. Pomoc świadczona jest w odpowiednich punktach prowadzonych przez adwokatów lub radców prawnych oraz przez organizacje pozarządowe. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach tego systemu finansowane jest ze środków publicznych.

We Wronkach punkt bezpłatnych porad prawnych znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki. Punkt działa w terminach:

poniedziałek – od godz. 11.00 do godz. 15.00
wtorek – od godz. 11.00 do godz. 15.00
środa – od godz. 11.00 do godz. 15.00
czwartek – od godz. 11.00 do godz. 15.00
piątek – od godz. 11.00 do godz. 15.00

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Rejestracja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej: 
– tel.: 61 29 28 790 lub  67 254 95 25 – codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 11.00
– e-mail: [email protected]

Wszystkie punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej obsługują radcy prawni i adwokaci.  O otrzymaniu pomocy decydują tylko kryteria zapisane w ustawie, nie miejsce zamieszkania.

OD AUTORA
Ten artykuł nie powstałby bez zaangażowania Prezydenta Andrzeja Dudy. Dziś listonosz w naszej skrzynce umieścił list, zaadresowany bezpośrednio do redakcji mojeWronki.pl, a nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W liście Andrzej Duda prosi o nasze wsparcie w rozpowszechnieniu informacji o nowelizacji wyżej opisanej ustawy. Prezydent w dołączonym liście pisze, jak ważną sprawą jest taka pomoc dla każdego Polaka. Trudno się z nim nie zgodzić, gdy każdy z nas jest narażony na działania oszustów i naciągaczy. Taki proceder nie omija wronczan. Jednak każdy mieszkaniec Wronek czy Polski ma na co dzień do czynienia z różnymi zawiłościami prawnymi i ta nowelizacja jest skierowana właśnie do niego. Jako redakcja doceniamy również fakt, że taki list otrzymaliśmy. Pokazuje to, jak istotna dla Prezydenta jest ta ustawa. Podkreśla także znaczenie mediów w codziennym życiu lokalnym.

via Prezydent.pl / Wronki.pl / Powiat-Szamotuły.pl