16. edycja Konkursu Literackiego

Wroniecki Ośrodek Kultury zaprasza młodzież szkolną powiatu szamotulskiego do wzięcia udziału w naszym konkursie. W jego szesnastej edycji uczestnicy proszeni są o nadesłanie tekstu na zadany temat.

Bracia mniejsi – tak św. Franciszek nazywał towarzyszące nam zwierzęta – psy, koty, zwierzęta domowe. Mówił kazania do ptaków, nawracał wilka. Te obrazy możemy oglądać między innymi na sklepieniu kościoła oo. franciszkanów we Wronkach.

Przedstaw na jednej stronie formatu A4 zapiski, dziennik, wspomnienia twego przyjaciela: chomika, szczura, psa, kota, ptaka, węża, itp. Tekst możesz ubarwić dialogiem, opisem zdarzeń. Prosimy o prace autorskie, własne, pisane prozą.

Termin nadsyłania prac w 4 egzemplarzach – 5 kwietnia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki

ul. Szkolna 2

64-510 Wronki

Na pierwszej stronie każdej kopii należy podać imię i nazwisko autora. Do każdej kopii pracy konkursowej prosimy załączyć kartę uczestnictwa, wypełnioną komputerowo według załączonego wzoru. Prace można również składać w podanym terminie, bezpośrednio w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wronki. Prosimy o niefoliowanie kartek.

Prace oceni jury w składzie:

Iwona Smarsz – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, animatorka licznych działań upowszechniania kultury, przewodnicząca jury,

Anna Kokot-Nowak – dziennikarka, krytyk literacki, eseistka i prozaik, laureatka ogólnopolskich nagród za twórczość eseistyczną, sekretarz konkursu,

Jerzy Grupiński – członek zarządu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Poznaniu, inicjator konkursu.

Organizatorzy powiadomią finalistów konkursu o wynikach za pośrednictwem dyrekcji szkół oraz zaproszą nagrodzone i wyróżnione osoby na uroczystość finałową, która odbędzie się w Kinoteatrze „Gwiazda” we Wronkach, przy ul. Poznańskiej 44 w dniu 10 maja 2019 r. o godzinie 10.00.

W każdej z trzech kategorii (szkoły podstawowe, gimnazja i licea) jury wręczy 3 nagrody główne: Złotą Wronę, Srebrną Wronę i Brązową Wronę oraz wyróżnienia, także wyróżnienie specjalne im. Agnieszki Bartol oraz trzy wyróżnienia za pięknie, wyraziście, z dykcją przeczytane przez uczestników teksty. Zapraszamy na tę uroczystość wszystkich uczestników, a przede wszystkim nauczycieli, redaktorów pism, bibliotekarzy i uczniów.

Patronat nad konkursem objęła Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz Klub Literacki w Poznaniu.

Szczegóły i regulamin na stronie Wronieckiego Ośrodka Kultury.

Choć jestem z wykształcenia polonistką zawsze bardziej fascynował mnie teatr niż dziennikarstwo. Współpracę z portalem rozpoczęłam od korekty tekstów. Zaangażowanie w działania lokalnej społeczności zmotywowało mnie do pisania artykułów o tym, co ważne, dobre i budujące relacje społeczne.

2019-02-13