W ZK otwarto halę produkcyjną

Kolejne miejsca pracy dla więźniów stworzyła Służba Więzienna na obszarze działania inspektoratu poznańskiego. Praca to nowe umiejętności, pieniądze na spłatę zobowiązań i nadzieja na zmianę życia.

7 grudnia w Zakładzie Karnym we Wronkach odbyło się spotkanie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu – płk Marcelego Sauermanna, dyrektorów i kapelanów jednostek penitencjarnych okręgu poznańskiego z Arcybiskupem Metropolitą Poznańskim Stanisławem Gądeckim. Tematem przewodnim spotkania było przedstawienie programu „Praca dla więźniów”. Spotkanie stało się też doskonałą okazją do symbolicznego, ale zarazem uroczystego otwarcia i poświęcenia hali produkcyjnej, która stanęła na terenie wronieckiej jednostki.

Prace budowlane rozpoczęto w listopadzie ub. roku. Budowa obiektu o powierzchni 1560m2, w którym zatrudnienie docelowo znaleźć ma 100 skazanych, sfinansowana została w całości ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.W dniu 30 listopada bieżącego roku podpisana została umowa o zatrudnienie skazanych z MJS Technika Sp. z o.o., a już za tydzień pracę w branży spawalniczej rozpoczną skazani odbywający karę w zakładzie karnym typu zamkniętego.

Warto odnotować, że obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu nastąpił wzrost zatrudnienia odpłatnego więźniów na rzecz kontrahentów zewnętrznych. Podmioty prywatne stały się głównym pracodawcą osób pozbawionych wolności, w odróżnieniu do lat minionych, kiedy rolę tę pełniły jednostki organizacyjne Służby Więziennej. Procentowy udział zatrudnienia odpłatnego skazanych skierowanych do pracy na rzecz pracodawców zewnętrznych w populacji osób zatrudnionych w roku 2018 wyniósł średnio 27,4 % (2017-25%, 2016-20,1%).

Tekst: kpt. Magdalena Ciesielska, mjr Jan Kurowski
Zdjęcia: kpt. Agata Nowak