Most zamknięty do czasu usunięcia usterek

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydał komunikat dotyczący sytuacji mostu drogowego we Wronkach oraz możliwości jego otwarcia.

Most zostanie przywrócony do użytku, gdy nieprawidłowości wskazane w decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostaną usunięte przez zarządcę – Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Obecnie do WWINB trafiła dokumentacja od WZDW w sprawie uchylenia zakazu użytkowania obiektu i dopuszczenia ruchu samochodów o masie do 3,5 t oraz ruchu pieszego. Autorzy dokumentacji nie określili jednak, czy procesy osuwiskowe w rejonie mającym wpływ na stateczność podpór mostu zostały skutecznie zatrzymane. Jak wynika z badań geologicznych, na pogorszenie stanu procesów osuwiskowych ma wpływ należąca do gminy oczyszczalnia ścieków. (Nieczynna oczyszczalnia należy do Zakładu Karnego, a przepompownia ścieków do Przedsiębiorstwa Komunalnego – przyp.red.)Zakaz użytkowania mostu został wydany w związku ze stwierdzonym rozwijającym się procesem osuwiskowym w rejonie mającym wpływ na stateczność podpór mostu oraz po stwierdzeniu stanu mogącego zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia. Do usunięcia wykazanych nieprawidłowości zobowiązany został WZDW. – Most może zostać natychmiast przywrócony do eksploatacji w momencie usunięcia wskazanych w decyzji nieprawidłowości, i co do zasady nie wymaga zmiany tej decyzji – mówi Aida Januszkiewicz-Piotrowska.

Dokumentacja złożona przez WZDW nie określa, iż obiekt jest stateczny i może być w przyszłości bezpiecznie eksploatowany. Dokumentacja odnosi się do stanu faktycznego określonego na dzień jej sporządzenia i jej autorzy nie określili, czy procesy osuwiskowe w rejonie mającym wpływ na stateczność podpór mostu zostały skutecznie zatrzymane. – Z dokumentacji nie wynika także, czy nadchodzące niekorzystne warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu, śnieg, procesy zamrażania i rozmarzania gruntu) mogą spowodować zmianę stanu gruntu w rejonie podpór mostu i jaki to może mieć wpływ na stateczność całego obiektu. Nie wiadomo również czy zarządca obiektu prowadzi nadal monitoring przemieszczeń tego obiektu – dodaje Wojewódzka Inspektor.

25 października WWINB spotkała się z burmistrzem gminy Wronki, który na spotkanie zaprosił przedstawicieli firm Samsung i Amica. – Moim celem jest rozstrzygnięcie tej sprawy w sposób korzystny dla lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa. To jest priorytet, dlatego w piątek spotykam się z przedstawicielami WZDW – dodaje inspektor. Zakaz użytkowania mostu przez rzekę Wartę we Wronkach wskazany w pkt 2 dec. WWINB z dnia 29 sierpnia 2018 r. przestanie obowiązywać w momencie usunięcia nieprawidłowości określonych w ww. decyzji.

via Oddział Mediów i Komunikacji Społecznej / Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Most zamknięty jest już przez:
[counter date=2018/08/29-18:30:00][after]

[timer]

[/counter]
A mieszkańcy Wronek nadal czekają…

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2018-10-25