Według WZDW most nie jest zagrożony

Niebawem miną dwa miesiące od zamknięcia mostu. Wczoraj komunikat wystosował Wielkopolski Urząd Wojewódzki, dziś zrobił to Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, odpowiadając niejako na wczorajsze pismo.

Stateczność przyczółka mostu we Wronkach nie jest zagrożona, możliwe jest dopuszczenie ruchu pieszych i samochodów o masie do 3,5 tony – takie wnioski wynikają z ekspertyz i monitoringu geotechnicznego przygotowanych na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Autorzy badania geotechnicznego stwierdzili występowanie bardzo aktywnych procesów osuwiskowych na dużo szerszym terenie niż rejon mostu. Aby je skutecznie powstrzymać, należy najpierw zbadać cały teren, a później opracować koncepcję kompleksowych działań.

W związku z wydanym 25 października br. przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki komunikatem prasowym pt. „Co dalej z mostem we Wronkach?” Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje, że 18 października złożył do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosek o warunkowe dopuszczenie na moście ruchu pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony. Podstawą do złożenia wniosku były wyniki badań i dwie ekspertyzy – stanu technicznego obiektu oraz geotechniczna oceniająca stateczność podłoża gruntowego w rejonie przeprawy. Wszystkie dokumenty w sposób jednoznaczny stwierdzają, że stateczność posadowienia przyczółka mostu nie jest zagrożona i możliwe jest dopuszczenie na moście ruchu pieszych oraz ruchu pojazdów o masie do 3,5 tony.Autorzy ekspertyzy geotechnicznej we wnioskach podkreślili, że budowa geologiczna terenu jest bardzo niekorzystna pod względem geologiczno-inżynierskim i wyjątkowo wrażliwa na zmiany wilgotności. Wskazali, że ruchy masowe obejmują znacznie szerszy teren niż rejon mostu. Oś główna zaistniałych 22 i 23 sierpnia br. ruchów w postaci rozległego osuwiska występuje między Miejską Przepompownią a nieczynną oczyszczalnią ścieków należącą do Zakładu Karnego. Według ekspertów, odległość osi głównej osuwiska od mostu wynosi ok. 80 m i jest na tyle duża, że oddziaływanie obecnego osuwiska na most można uznać za nieistotne.

Specjaliści zaznaczyli, że skuteczne zatrzymanie procesu osuwiskowego to zadanie skomplikowane, które musi zostać poprzedzone kompleksowymi badaniami i musi obejmować jednocześnie znacznie szerszy teren niż rejon samego mostu. Dodali, że sprawę kompleksowego zabezpieczenia zbocza należy traktować jako priorytetową dla miasta Wronki z uwagi na zlokalizowaną tam i zagrożoną przez ruchy masowe infrastrukturę: przepompownię ścieków, dom kultury, bliskość osiedla mieszkaniowego.

W ekspertyzie geotechnicznej wyraźnie wskazano, że prace wzmacniające podłoże w obrębie mostu można prowadzić przy utrzymaniu ruchu pieszych oraz ruchu pojazdów o masie do 3,5 tony. Taki wniosek zawarto też w wynikach monitoringu geodezyjnego.

Ponadto, w odniesieniu do komunikatu prasowego WUW informujemy, że 17 października złożyliśmy do WUW zgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia robót budowlanych na moście. 26 października otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Oznacza to zgodę na przeprowadzenie robót, które będą polegały na usunięciu uszkodzeń wymienionych w decyzji WWINB o zamknięciu mostu.

via Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Most zamknięty jest już przez:
[counter date=2018/08/29-18:30:00][after]

[timer]

[/counter]
A mieszkańcy Wronek nadal czekają…