Znamy terminy związane z wyborami

Kampania wyborcza nieoficjalnie ruszyła już dawno. Jednak jej oficjalny i formalny początek ogłosiło rozporządzenie premiera Mateusza Morawieckiego, za pośrednictwem Dziennika Ustaw. Określił w nim ważne daty dotyczące kalendarza wyborczego.

Kampania wyborcza może trwać do 19 października, cisza wyborcza rozpoczyna się dobę przed dniem głosowania, które nastąpi 21 października.

Najważniejsze dni, kiedy będziemy mogli zagłosować na wybranego kandydata na burmistrza, wójta, radnego to niedziele: 21 października – I tura oraz 4 listopada – II tura. II tura odbędzie się tylko wtedy, jeśli dany kandydat na burmistrza nie uzyska więcej niż połowę wszystkich ważnie oddanych głosów.

Warto pamiętać, że po zmianach wprowadzonych ustawą w styczniu, w tym roku po raz pierwszy władze samorządowe wybierać będziemy na 5-letnią kadencję. Obecna kadencja, jak i poprzednie od 1998r., trwały 4 lata.

Wybrane czynności wyborcze ogłoszone w kalendarzu wyborczym:

– do 27 sierpnia podanie do publicznej wiadomości informacji o podziale terenu gminy na okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczbie radnych wybieranych w danym okręgu, jak również zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego;
– do 6 września będzie można zgłaszać kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, a ich powołanie nastąpi do 11 września;
– do 16 września kandydaci biorący udział w wyborach samorządowych, będą mogli zgłaszać terytorialnym komisjom wyborczym swoją kandydaturę na pełnienie funkcji radnego w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw za pośrednictwem listy kandydatów. Ponadto do tego dnia muszą zostać utworzone obwody głosowania m.in. w zakładach pomocy społecznej, jak i zakładach karnych;
– do 21 września poznamy informację m.in. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, jak również o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika;
– 26 września mija termin formalnego zgłoszenia kandydatów na burmistrza;
– do 26 września Państwowa Komisja Wyborcza przyzna numery list wyborczych dla komitetów, które zarejestrują listy w ponad połowie okręgów wyborczych do wszystkich sejmików województw;
– do 6 października muszą zostać rozplakatowane obwieszczenia zawierające listę zarejestrowanych kandydatów na radnego, burmistrza, wójta czy prezydenta miasta. Do tego dnia wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego;
– do 12 października można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
– do 16 października można składać wnioski o dopisanie wyborcy do spisu w wybranym obwodzie głosowania.
Pamiętajmy, że w wyborach samorządowych mogą wziąć udział osoby posiadające czynne prawo wyborcze tzn. osoby będące obywatelami Polski, na stałe zamieszkujące obszar działania danej rady i które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat.
Mimo że kolejne wybory samorządowe odbędą się w 2023 roku, to w międzyczasie w 2019 roku będziemy mogli głosować na eurodeputowanego w wyborach do parlamentu europejskiego, a w 2020 roku odbędą się wybory Prezydenckie.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2018-08-29