Sprzedaż biletów kolejowych zostanie zablokowana

PKP Intercity od 8 lipca planuje wprowadzić znaczące zmiany w sprzedaży biletów za pośrednictwem kasy biletowej, biletomatu, serwisu e-IC, systemie SkyCash, aplikacji IC Navigator oraz w Bilkom2. Modyfikacje zostaną zawarte w nowym „Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę PKP Intercity”.

W tym dniu zostanie zmieniony system sprzedaży biletów. Pasażer nie zakupi biletów jednorazowych bez gwarancji miejsca do siedzenia w pociągach TLK, IC i EIC. Dzięki temu rozwiązaniu władze linii kolejowych chcą zapobiec przepełnianiu się pociągów i tłumów na korytarzach.

Bilet ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia, bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia, miejsca sypialnego lub do leżenia oraz dopłatę do pociągu EIP można nabyć w kasie biletowej uprawnionej do rezerwacji miejsc z wyłączeniem przerwy technologicznej obowiązującej w godzinach wskazanych na stronie internetowej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6. czytamy na stronie intercity.pl

Sprzedaż biletu zostanie zablokowana, kiedy zajdzie obawa, że pasażerowie nie zmieszczą się do pociągu. Co oznacza, że nie kupimy kwitu, jeśli zabraknie tzw. miejscówek. O zaistniałych blokadach będzie można dowiedzieć się ze strony PKP Intercity.

Jeśli jednak sprzedaż biletu zostanie wstrzymana,  pasażer, jeśli zechce,  otrzyma tzw. potwierdzenie o braku możliwości zakupu biletu, które po wznowieniu sprzedaży będzie upoważniać go do podróży pociągiem – wtedy, po wejściu na pokład kolei, bilet zakupi u konduktora bez dodatkowej opłaty.

Biletu na przejazd jednorazowy pociągiem TLK, IC, EIC bez gwarancji miejsca do siedzenia z uwagi na wstrzymanie sprzedaży takich biletów – Podróżny na życzenie otrzymuje potwierdzenie. W takim przypadku, bilet na przejazd bez gwarancji miejsca do siedzenia, Podróżny może nabyć u konduktora w pociągu, bez opłaty pokładowej mówi regulamin PKP Intercity

Całość regulaminu znajdziecie TUTAJ.