Szkolenie z zakresu RODO

10 maja 2018 Sejm RP uchwalił nową ustawę o ochronie danych do egzekwowania przepisów UE RODO z karami za uchybienia do 20 mln euro (inf. prasowa z głosowania) – RODO zacznie być stosowane od 25 maja 2018 i obowiązuje każdą firmę od 1 osobowej do korporacji – to ostatnia chwila na przygotowanie się i wdrożenie procedur.

CO MUSI ZROBIĆ FIRMA ABY BYĆ ZGODNA Z PRZEPISAMI UE RODO?
1. Przeprowadzić Inwentaryzacje zasobów informatycznych i informacyjnych
2. Wykonać analizy ryzyka
3. Wdrożyć dokumentacje i procedury opisujące politykę ochrony danych
4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych – pod karą do 10 mln euro za brak prowadzenia
5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszeniowe – zgłoszeń do organu
6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne
7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych
8. Stosować minimalizacje przetwarzanych danych
9. Podjąć decyzję o powołaniu DPO – Data Protection Officer
10. Spełnić obowiązek informacyjny
11. Sprawdzić i zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych.
12. Być przygotowanym na nowe uprawnienia osób, których dane są przetwarzane (kopia danych, przenoszenie danych, prawo do bycia zapomnianym)
13. Przeszkolić personel z ochrony danych i procedur UE RODO
14. Monitorować i sprawdzać procedury

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności organizuje szkolenie w dniu : 29 maja 2018, godz. 11,00 do 17,00 Szkolenie dedykowane społeczności z obszaru LGD PUSZCZA NOTECKA.

TEMAT SZKOLENIA:
RODO w organizacjach pozarządowych i małych firmach, oraz informacja nt. możliwości pozyskania dotacji w ramach Grantów i przedsiębiorczości.
Miejsce: Siedziba Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” Międzychód, ul. Dworcowa 18. Uwaga liczba miejsc ograniczona, należy wypełnić kartę rekrutacyjną. Więcej na www.puszczanotecka.org