Przedszkole nr 2 z nową nazwą

Przedszkole nr 2 we Wronkach niebawem zyska nowe imię. Rada pedagogiczna i  Rada rodziców, działające przy placówce, zaproponowały, aby przedszkole nosiło nazwę „Wronczusie”.

Rajcowie na najbliższej sesji pochylą się nad propozycją nadania przedszkolu nr 2 nazwy „Wronczusie”. Jak czytamy w uzasadnieniu stosownej uchwały: Wybierając dla przedszkola imię, kierowano się przekonaniem, iż patron powinien mieć związek ze środowiskiem lokalnym. Nazwa ma nawiązywać do najbliższego dzieciom otoczenia, do miejsca zamieszkania oraz rodzinnego środowiska dziecka. Jednocześnie ma nieść ze sobą pozytywny ładunek emocjonalny.
Zdaniem rodziców i pedagogów, nadanie przedszkolu imienia „Wronczusie” pozwoli nadać charakter i uczyni placówkę rozpoznawalną, ma to pomóc także w promowaniu pozytywnego wizerunku. Pomysłodawcy mają nadzieję, że nadanie nazwy pozwoli zbudować przywiązanie do przedszkola i pomoże w działaniach dydaktycznych.