Głos burmistrza w sprawie szpitala

Jakiś czas temu zadaliśmy pytanie, który szpital powinien być dotowany z kasy Wronek. Do tej pory w naszej sondzie wzięło udział ponad 500 osób.

Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego roku, gmina Wronki zakupiła na rzecz szpitala w Czarnkowie sprzęt medyczny o wartości około 110 tysięcy złotych. Jednocześnie lecznica w Szamotułach w obecnej kadencji samorządu nie otrzymała żadnej dotacji z Wronek.
Szamotuły:
3573 – liczba przyjętych na oddziały (w tym liczba przyjętych na SOR: 2282)
81 – liczba urodzonych dzieci
13490 – liczba przyjętych do poradni
1472 – liczba pacjentów świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej

Czarnków:
5665 – pacjentów skorzystało z usług specjalistów
757 – przyjętych na izbę przyjęć oraz na szpitalne oddziały
34 – liczba urodzonych dzieci

Najwięcej osób stwierdziło, że z budżetu Wronek powinien być dotowany szpital w Czarnkowie. Na tę opcję oddano 222 głosów, co stanowi ponad 44% z łącznej puli 513 osób, które wzięły udział w sondzie. Zdaniem 30% (154 osoby) sondowanych pieniądze z kasy gminy powinny iść na szpital w Szamotułach. Według 95 głosujących (18,5%) Wronki powinny wspierać obydwie lecznice. A zdaniem 42 osób – żadnej z nich.

O wyrażenie opinii w oparciu o wyniki sondy poprosiliśmy burmistrza Miasta i Gminy Wronki Mirosława Wieczora. Zdaniem włodarza jest to odzwierciedlenie nastrojów panujących obecnie we Wronkach, do których przyczyniły się władze powiatu i szpitala.
Wyniki ankiety są najlepszym dowodem na to, że szamotulski szpital nie jest zbyt dobrze oceniany przez wronieckie społeczeństwo. To przede wszystkim efekt likwidacji dyżurów po godz. 18:00 i w święta oraz zignorowania prawie 2700 mieszkańców, którzy podpisali się pod apelem o ich przywrócenie. W związku z tym postanowiliśmy poszukać innego podmiotu, z którym możemy współpracować na partnerskich zasadach i wspólnie poprawić funkcjonowanie opieki zdrowotnej w naszej gminie.powiedział dla portalu mojeWronki.pl burmistrz Mirosław Wieczór

Szpital w Szamotułach w 2017 roku odnotował 141 587 przyjęć do poradni specjalistycznych, 21 448 przyjęć na oddziały, a także 608 urodzeń (o 46 więcej niż w 2016 r.). Natomiast lecznica w Czarnkowie udzieliła 41 395 porad w 12 poradniach specjalistycznych. Odnotowano 452 urodzenia (o 43 więcej niż w 2016 r.). Z usług samego szpitala skorzystało 6913 pacjentów, którzy przebywali łącznie w szpitalu ponad 24 000 dni.