Szpital szpitalowi nierówny? [SONDA]

Na początku roku szpital w Czarnkowie pochwalił się informacją, że gmina Wronki pod koniec 2017 roku zakupiła dla lecznicy sprzęt o wartości ponad 100 tysięcy złotych. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda w porównaniu ze szpitalem w Szamotułach.

Dotacja gminy Wronki na rzecz Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w postaci kolonoskopu, sektorowej głowicy USG i kolposkopu o wartości opiewającej na blisko 120 000 złotych to efekt wniosku dyrektora czarnkowskiego szpitala Krzysztofa Wywrota, jaki wpłynął do Ratusza. Jak informuje nas inspektor ds. komunikacji społecznej Tobiasz Chożalski, burmistrz Mirosław Wieczór przychylił się do tego wniosku i zdecydował o udzieleniu dotacji. Następnie radni podjęli decyzję o zabezpieczeniu środków w budżecie.
W ramach umowy za kwotę 110 tys. zł zakupiono kolonoskop, sektorową głowicę USG i kolposkop, które zastąpią zużyty i wyeksploatowany sprzęt, będący w posiadaniu szpitala. Dzięki temu mieszkańcy gminy Wronki, którzy stanowią znaczny odsetek pacjentów czarnkowskiej lecznicy, będą mogli korzystać z usług na jeszcze wyższym poziomie.informuje Tobiasz Chożalski z wronieckiego urzędu

Jeśli spojrzymy na statystyki udostępnione przez czarnkowski szpital na swojej stronie internetowej, wyżej opisany „znaczny odsetek pacjentów” z Wronek, którzy korzystają z usług ZZOZ w Czarnkowie to: 757 mieszkańców z miasta i gminy, którzy trafili do Izby Przyjęć oraz na szpitalne oddziały. Dodatkowo odnotowano 34 przypadki urodzeń w czarnkowskiej lecznicy. Są to dane za 2017 rok.

Niestety Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach nie udzielił nam informacji dotyczących liczby przyjętych wronczan. Udostępniono nam tylko i wyłącznie dane statystyczne przyjęć wszystkich pacjentów oraz wskaźnika liczby urodzeń.

Zapytaliśmy się szamotulskiej lecznicy, czy w zeszłym roku szpital bądź powiat wystosował do gminy Wronki wniosek o udzielenie dotacji na: zakup sprzętu lub na inną inwestycję, mającą na celu korzystanie z usług na jeszcze wyższym poziomie. W odpowiedzi uzyskaliśmy informacje, że w 2017 roku samorząd powiatowy wystąpił do wszystkich gmin powiatu z prośbą o przyznanie dofinansowania na inwestycje realizowane przez szpital w Szamotułach. Jednak pozytywnie na tę prośbę odpowiedziały jedynie gminy: Szamotuły, Kaźmierz i Duszniki. Zapytaliśmy także, kiedy ostatni raz szpital w Szamotułach otrzymał dotację z Wronek rzędu blisko 100 tysięcy złotych.
W obecnej kadencji samorządu (od 2014 r.) szpital nie otrzymał żadnej dotacji od wronieckiego samorządu. Mimo faktu, że mieszkańcy Wronek leczą się najczęściej w szamotulskim szpitalu. To przykre, bo każdego roku w chorobie i cierpieniu pomagamy kilku tysiącom wronczan. Pozytywnie działają za to władze wronieckiej Amiki. Firma regularnie udziela szpitalowi wsparcia rozumiejąc, że środki te wspierają inwestycje, dzięki którym dbamy o zdrowie i życie mieszkańców. W imieniu pacjentów, w dużej liczbie z Wronek, jesteśmy za to wsparcie wdzięczni.odpowiada Magdalena Zielińska z SP ZOZ w Szamotułach

Szkoda, że szamotulska lecznica nie udostępniła danych statystycznych ukierunkowanych na mieszkańców miasta i gminy Wronki. Wskazałoby to bardziej „popularny” szpital wśród wronczan. Pomogłoby to w odpowiedzi na pytanie, czy szpital szpitalowi nierówny.

Szpital w Szamotułach w 2017 roku odnotował 141 587 przyjęć do poradni specjalistycznych, 21 448 przyjęć na oddziały, a także 608 urodzeń (o 46 więcej niż w 2016 r.). Natomiast lecznica w Czarnkowie udzieliła 41 395 porad w 12 poradniach specjalistycznych. Odnotowano 452 urodzenia (o 43 więcej niż w 2016 r.). Z usług samego szpitala skorzystało 6913 pacjentów, którzy przebywali łącznie w szpitalu ponad 24 000 dni.

A Waszym zdaniem, który szpital w okolicy powinien być dotowany z budżetu Wronek? Zachęcamy do wzięia udziału w sondzie.