Zostań opiekunem osób starszych

Jeśli lubisz pomagać innym osobom i chciałbyś zwiększyć swoje umiejętności opiekowania się osobami starszymi, to zachęcamy do wzięcia udziału w naborze organizowanym przez fundację „Femina Project” i MGOPS we Wronkach.

Fundacja „Femina Project” i MGOPS we Wronkach ogłasza II nabór dla rodzinnych/nieformalnych opiekunów osób starszych/niesamodzielnych. Nabór trwa do końca lutego 2018 r.

To kolejny krok w realizacji działań wspierających opiekunów faktycznych w formie bezpłatnego programu edukacyjnego. Celem jest nabycie przez opiekunów faktycznych dodatkowych umiejętności z zakresu organizacji opieki nad osobami starszymi w szczególności niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi oraz pozwoli na zaplanowanie i zorganizowanie działań opiekuńczych. W programie odbędą się spotkania z lekarzem geriatrą, pielęgniarką, dietetykiem, rehabilitantem, pedagogiem, psychologiem, prawnikiem i terapeutą zajęciowym oraz szkolenie z pierwszej pomocy.

Spotkania będą realizowane w formule warsztatów tematycznych, w czasie których uczestnicy dowiedzą się m.in: jak rozumieć zmiany w zachowaniu osób starszych; co robić, gdy bliscy tracą pamięć; jak rozmawiać z osobami starszymi, w tym z osobami cierpiącymi na zaburzenia pamięci i choroby.

W projekcie przewidziano wsparcie dla 45 osób w trzech latach trwania projektu. Pierwsi uczestnicy programu rozpoczynają szkolenia od lutego br. W roku 2018 programem obejmujemy kolejnych 15 osób.

Działania są prowadzone w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr RWWP.07.02.02-30-0023/16 dofinansowanego przez UE z WRPO na lata 2014 – 2020 ze środków EFS realizowanego przez Fundację „Femina Project” w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wronkach.

Więcej informacji udzieli koordynator projektu Eliza Burawska. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt. tel. 67 254 00 44 lub e-mail. [email protected]

Karolina Bloch Prezes Fundacji
”Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet we Wronkach

fot. Pixabay