Dlaczego burmistrz stwierdził, że rozbiorą pomnik w Rzecinie?

Plac Wolności czy Aleja Wyzwolenia, między innymi te nazwy znalazły się pod lupą Wojewody Wielkopolskiego w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną. Natomiast burmistrz Mirosław Wieczór stwierdził, że Pomnik Zwiadowców w Rzecinie ma zostać rozebrany. Czy to prawda?

Pomnik Zwiadowców odsłonięto w 1969 roku. Na kamiennym głazie widnieje tablica pamiątkowa, na której wyryto napis: Na wieczną pamięć partyzantów sztabu Armii Czerwonej i ruchu oporu Puszczy Nadnoteckiej poległym w 1944 r. Społeczeństwo i kombatanci. Obiekt miał upamiętnić polskich i rosyjskich żołnierzy, którzy polegli nieopodal w starciu z wojskami niemieckimi we wrześniu 1944. Zainteresowanie Wojewody Wielkopolskiego wzbudziło prawdopodobnie sformułowanie Na wieczną pamięć partyzantów sztabu Armii Czerwonej (…). Którzy co prawda walczyli z okupantem, ale również walczyli po stronie ustroju, który niósł ze sobą nie tylko wyzwolenie spod niemieckiego jarzma.

Pomnik upamiętnia grupę szesnastu zwiadowców Armii Czerwonej (połowa z nich była Polakami, głównie z Lublina), która w nocy z 21 na 22 września 1944 wylądowała tutaj (około godz. 23.00), by rozpoznać sytuację na tyłach wroga przed ofensywą na Berlin. Miała też stanowić wsparcie dla oddziału Mikołaja Kozubowskiego, operującego w tych rejonach. Lądowania dokonano w tym miejscu prawdopodobnie w wyniku pomyłki pilota, który zrzucił skoczków prosto na oddział stacjonującego tutaj Wehrmachtu i konną grupę własowców. Część skoczków wpadła do jeziora Rzecińskiego. Po niezwłocznej reakcji Niemców tylko siedmiu zwiadowcom udało się uciec, trzech zabito, a sześciu ujęto. Zginął m.in. dowódca grupy – Szłykow i w miejscu jego śmierci stoi pomnik.informuje Wikipedia

Jacek Rosada, redaktor naczelny Gońca Ziemi Wronieckiej poinformował nas o tym, że według burmistrza Mirosława Wieczora Wojewoda Wielkopolski przymierza się do rozbiórki Pomnika Zwiadowców w Rzecinie i obecnie ma trwać postępowanie w tej sprawie. Skierowaliśmy zapytanie do Urzędu Miasta i Gminy Wronki, pytając o to, czy do Ratusza wpłynęło jakieś pismo w tej sprawie i kiedy może nastąpić ewentualna likwidacja obiektu.

Urząd Wojewódzki ma informację o istnieniu pomnika w Rzecinie. Gmina Wronki informowała, że obiekt znajduje się na terenie Lasów Państwowych. Od czasu korespondencji na ten temat (na przełomie sierpnia i września 2016 roku) nie mamy wiedzy o ewentualnych działaniach Wojewody Wielkopolskiego w trybie tzw. ustawy dekomunizacyjnej.informuje Tobiasz Chożalski z Urzędu Miasta i Gminy Wronki




Nie wiadomo dlaczego burmistrz Wronek stwierdził, że Wojewoda rozbierze monument. Jak wskazuje Urząd, pomnik znajduje się na terenie należącym do Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Wronki zapytane o, to czy Wielkopolski Urząd Wojewódzki kontaktował się z nimi w sprawie miejsca pamięci znajdującego się w Rzecinie odpowiada, że nic takiego nie miało miejsca.

Oczywiście zapytaliśmy również Wojewodę Wielkopolskiego, czy planuje prace rozbiórkowe Pomnika Zwiadowców. Wielkopolski Urząd tłumaczy między innymi, że to właściciele obiektów – w tym wypadku Lasy Państwowe – mają czas do końca marca na usunięcie pomników, promujących ustrój totalitarny. Odniósł się także bezpośrednio do kwestii monumentu, znajdującego się w Rzecinie.




Wojewoda wystąpił do samorządów o przedstawienie wykazu monumentów, które wymagać będą rozbiórki z uwagi na wejście w życie ustawy dekomunizacyjnej. Zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy dekomunizacyjnej właściciele pomników promujących ustrój totalitarny mają czas tylko do końca marca na ich usunięcie. Obecnie wojewoda wielkopolski nie prowadzi postępowania w tej sprawie.odpowiada Tomasz Stube, kierownik oddziału Mediów i Komunikacji Społecznej Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego

Oczywiście wyżej opisany pomnik to nie jedyne miejsce czy nazwa, która wzbudziła zainteresowanie w Poznaniu. Jak informuje nas Tobiasz Chożalski z wronieckiego Ratusza. Wojewoda Wielkopolski kontaktował się z Urzędem także w sprawie nazw ulic oraz innych miejsc. Magistrat musiał wyjaśnić Zespołowi do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej genezę nazw ulic: Młodych, Plac Wolności, Aleja Wyzwolenia i Zwycięzców. Finalnie, Wojewoda Wielkopolski nie podjął decyzji o konieczności zmian tych nazw.