Od nowego roku darmowa rehabilitacja

Od Nowego Roku poważnie chorzy pacjenci w województwie wielkopolskim mogą korzystać z darmowej rehabilitacji w domu.

Narodowy Fundusz Zdrowia w niemal wszystkich powiatach podpisał pięcioletnie umowy z podmiotami, które będą mogły taką rehabilitację prowadzić, podaje Polska Agencja Prasowa. Rehabilitacja w warunkach domowych jest przeznaczona dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć do placówki rehabilitacyjnej. Dotyczy to osób, które nie mogą poruszać się samodzielnie. Rehabilitacja domowa przeznaczona będzie dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym, chorobami zwyrodnieniowymi stawów, urazami kończyn dolnych, ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, ogniskowymi uszkodzeniami mózgu, w tym po zatorach mózgowych i udarach. Jak podaje PAP, tej formy rehabilitacji korzystać mogą także osoby dotknięte chorobami przewlekle postępującymi, w tym chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni czy guzami mózgu.

Pakiet zabiegów, przysługujących pacjentowi bezpłatnie podczas rehabilitacji, obejmuje poza badaniem diagnostycznym także kinezyterapię, masaż, elektrolecznictwo, pole elektromagnetyczne, światłolecznictwo i termoterapię, hydroterapię, krioterapię oraz balneoterapię. – podaje PAP

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał pięcioletnią umowę z 44 podmiotami w regionie. Jedną z nich zawarto ze świadczeniodawcą z powiatu szamotulskiego.

Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę: rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.powiedziała dla PAP Magdalena Rozumek z Wielkopolskiego OW NFZ

Fundusz w ramach tej formy rehabilitacji będzie finansować do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji w warunkach domowych wykonywanych będzie do pięciu zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach – zależnej od decyzji lekarza kierującego – czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.