Ścieżka wzdłuż Warty na pewno nie w 2017

Na rozpoczęcie budowy ścieżki rekreacyjnej wzdłuż brzegu Warty będziemy musieli jeszcze poczekać. Dwa postępowania przetargowe nie przyniosły rozstrzygnięcia.

Upubliczniono trzecie zamówienie zatytułowane: „Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty – etap I”, dwa wcześniejsze postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert. Według aktualnej informacji o zamówieniu, termin wykonania budowy nie może przekroczyć 30 kwietnia 2018 roku.
Połączenie ścieżką kładki i ulicy Garncarskiej opiewa na kwotę 295 593 zł.