Amica z nagrodą Floriana

Amica zdobyła nagrodę Floriana w kategorii Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca. Floriany to ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów.

W uzasadnieniu możemy przeczytać:

Amica S.A – producent sprzętu AGD, zatrudniający ok. 2 500 pracowników. Prezes Zarządu Jacek Rutkowski jest zaangażowany w działania przynoszące pracownikom i lokalnej społeczności wiele korzyści poprawiających jakość życia: OSP Amica, Fundacja Amicis, firmowe przedszkole i żłobek Amica Kids dla dzieci pracowników, finansowanie i szkolenie 92 wykwalifikowanych ratowników dbających o bezpieczeństwo w firmie. Pracownicy mogą korzystać z przychodni zakładowej, dodatkowych badań profilaktycznych i ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego.
Głównym przesłaniem konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.

Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.

Pomysłodawcą i organizatorem corocznego Konkursu FLORIANY jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak”.

Gratulujemy zdobycia statuetki!