Złota, Srebrna i Brązowa Wrona – Konkurs literacki

XXI wiek, istnieje wiele elektronicznych komunikatorów, ale aby z nich korzystać również potrzebna jest umiejętność prawidłowego pisania listów tradycyjnych, pisanych odręcznie. Potrafisz to robić? Zapewne potrafisz, więc mamy konkurs właśnie dla Ciebie!

XIV konkurs literacki dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych z całego powiatu szamotulskiego o Złotą, Srebrną i Brązową Wronę. Konkurs organizowany jest przez WOK, a polega na napisaniu listu dla mamy, który miałby być wręczony z okazji Dnia Matki. List ma zostać napisany odręcznie piórem lub długopisem, na nie więcej niż 1 stronie A4, a że w jury stanie licząca 3 osoby załoga, to prace należy podsyłać w 3 egzemplarzach.
Prace ocenią:
Iwona Szmarcz – Wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Przewodnicząca Jury.

Anna Kokot – dziennikarka, krytyk literacki, eseistka i prozaik. Sekretarz konkursu.

Jerzy Grupiński– Członek Zarządu Stowarzyszenia Pisarzy w Poznaniu. Inicjator konkursu.

Termin nadsyłania prac – 19 kwietnia br. Organizatorzy powiadomią wszystkich finalistów konkursu za pośrednictwem dyrekcji oraz zaproszą nagrodzonych i wyróżnionych na uroczystość finałową, która odbędzie się 12 maja br. o godz. 10:00, w sali kinowej we Wronkach.

Zachęcamy wszystkich wronieckich pisarzy – amatorów do wzięcia udziału w tym konkursie. Powodzenia!