Radni przyklepią zmiany w oświacie

Budząca skrajne emocje reforma oświaty stała się faktem. Obowiązkiem samorządów jest teraz dostosowanie obecnej sieci placówek oświatowych do zmian, które wejdę w życie wraz z nowym rokiem szkolnym.

W tym celu została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miasta i Gminy Wronki, zaplanowana na środę 1 lutego godzinę 12:00 w sali terapeutycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Radni mają zająć się zmianami w systemie szkolnictwa. Likwidacja gimnazjów powoduje, że przestanie istnieć placówka przy ulicy Polnej, która od nowego roku szkolnego będzie znana jako Szkoła Podstawowa nr 3. Natomiast gimnazjum w Biezdrowie zostanie włączone w tamtejszą szkołę podstawową.

CZYTAJ TAKŻE: Burmistrz przedstawił wroniecką „szkołę marzeń”

Jednak reforma oświatowa we Wronkach budzi jeszcze większe kontrowersje z powodu planów budowy nowej szkoły. Projekt ten przewiduje, że likwidacji ulegną dotychczasowe szkoły podstawowe: nr 1 oraz w Nowej Wsi. Ta pierwsza ma zacząć funkcjonować w nowym budynku od początku roku szkolnego 2019/2020. Natomiast obwód szkolny tej drugiej został przekierowany do „Trójki”. Klasy VII-VIII z trzech szkół zostaną przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Projekt uchwały przewiduje także zmiany w strukturze organizacyjnej popularnych „klas sportowych”. Dotychczas te działały przy „Dwójce”, jednak od 1 września tego roku, zostaną one przeniesione do nowo utworzonej „Trójki”.
W celu zapobieżenia nadmiernej ilości uczniów w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów klas VII i VIII z obwodów tych szkół w okresie do 31 sierpnia 2019r. wskazano Szkołę Podstawową nr 3. To rozwiązanie pozwoli też zagwarantować uczniom najstarszych klas szkół podstawowych optymalny poziom nauczania przedmiotowego oraz zapewni Szkole Podstawowej nr 3 spokojne dojście do pełnego naboru i własnego obwodu szkolnego we wrześniu 2019r.czytamy w uzasadnieniu uchwały, podpisanym przez wiceburmistrza Roberta Dornę

Projekt uchwały określający reorganizacje szkół znajduje się w reorganizacja_oswiaty_wronki. W dokumencie można przeczytać o planowanych nowych obwodach szkolnych na lata 2017-2019 oraz 2019 i późniejsze.

Tak daleko idące zmiany nie podobają się części osób związanych ze szkołą w Nowej Wsi. Część z nich ma pojawić się na środowej sesji. Władze miasta nie przekonały ich co do pomysłu likwidacji nowowiejskiej placówki, zarzucają włodarzom brak konsultacji, podejmowanie decyzji w oparciu o kontrowersyjną ekspertyzę czy też nie uwzględnienie problemów komunikacyjnych występujących każdego dnia na osiedlu Borek. „Czy Wam zależy żeby WASZE DZIECI chodziły do „nowej lepszej szkoły”? -Czy zależy Wam na tym żeby dzieci miały lepszą zmodernizowaną szkołę na miejscu? Po co budować wielkiego kolosa w którym dzieci traktowane są jako ogół? Lepiej postarać się udoskonalić co jest bliskie nam wszystkim.- apeluje osoba związana ze szkołą.

Pozostaje pytanie, jak w tej sytuacji zachowa się władza. Czy weźmie pod uwagę głosy mieszkańców?