Pielgrzym poświęcony!

W środę, 4 stycznia, odbyła się uroczystość poświęcenia Biezdrowskiego Pielgrzyma, z czego mieszkańcy są bardzo dumni. Oficjalnego odsłonięcia dokonał Mirosław Wieczór.

4 stycznia, wszyscy chętni, zarówno zaproszeni jak i ciekawi nowej atrakcji, stojącej na skrzyżowaniu alei Lipowej z drogą na Osady, spotkali się w Biezdrowie. Stoi tam wyrzeźbiony przez Eugeniusza Tacika Pielgrzym, który jest silnie związany z biezdrowską legendą o powstaniu miejscowości. Z racji, że dla mieszkańców Biezdrowa jest to bardzo ważne, odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie rzeźby. Ma ona na celu zachęcenie podróżujących, aby zatrzymali się i poznali historię Biezdrowa. Odsłonięcia dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Wronki wraz z Przewodniczącym Rady MiG Wronki Sławomirem Śniegowskim. Rzeźba poświęcona została przez proboszcza Sanktuarium Krzyża Świętego w Biezdrowie, księdza proboszcza Stanisława Wawrzyniaka. Następnie oświetlonym korowodem goście udali się do świetlicy, gdzie Paweł Raszewski – radny, podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowania do uroczystości. Szczególne podziękowania za wsparcie przekazano burmistrzowi Wronek oraz dyrektorowi WOK-u Michałowi Poniewskiemu, po czym obejrzano przygotowany przez Bibliotekę Publiczną w Biezdrowie i dzieci spektakl ”O powstaniu Biezdrowa”.
W rolach głównych wystąpili:
Narrator: Julia Lis
Pielgrzym: Ksawery Matuszewski
Ślepa Jewka: Julia Hoffmann
Ksiądz proboszcz, burmistrz: Kamil Maciejewski
Starzec: Patryk Nowak
Drzewa, konie: Julia Odrobna, Kacper Przydróżny
Nagłośnienie: Jakub Nowak, Łukasz Serwata
Adaptacja tekstu, reżyseria, scenografia: Karolina Matuszewska

Wraz z Karoliną Matuszewską gratulujemy młodym aktorom, którzy spisali się wspaniale.

2017-01-12