Wronieccy harcerze świętują

Trwają obchody setnej rocznicy utworzenia we Wronkach pierwszej drużyny harcerskiej. Druhowie uczestniczą właśnie w uroczystej Mszy Św., następnie spotkają się pod obeliskiem na Rynku.

Po zakończeniu nabożeństwa, harcerze przejdą na Rynek, gdzie odbędą się główne uroczystości rocznicowe. Następnie odbędzie się przemarsz do Olszynek, gdzie pokolenia wronieckich druhów będą się wspólnie bawić i świętować.

W bieżącym roku przypada setna rocznica powstania w 1916 roku pierwszej drużyny harcerskiej na ziemi wronieckiej. Organizacja powstała w okresie zaborów, lata odzyskania niepodległości i okres międzywojenny to znaczący wkład organizacji w walkę narodowowyzwoleńczą, wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży naszego miasta.piszą organizatorzy

Jeśli uczestnicy obchodów do Olszynek przejdą kolumną, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.