Budżet Obywatelski – ogłoszono wyniki

Budowa oświetlenia na chojeńskim Koziołku i miejsce do biesiadowania w Biezdrowie zwyciężyły w tegorocznym głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy gminy oddali w tym roku blisko 5000 głosów. Teraz Rada zdecyduje, ile projektów zostanie zrealizowanych.

W przeciwieństwie do zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, zadania zgłoszone w tym roku podzielono na dwie kategorie. Małe projekty – których wartość nie przekraczała 20 000 tysięcy złotych oraz duże, których inwestycja musiała się w zmieścić w kwocie 100 000 złotych. Do głosowania dopuszczono 17 projektów, 8 małych i 9 dużych. Głosowanie trwało od 16 do 25 września, głosy można było oddawać przez internet i w sposób klasyczny – poprzez wrzucenie karty do urny. W poniedziałek nastąpiło publiczne liczenie głosów i ogłoszenie wyników.

W otwarciu urny uczestniczyła komisja w składzie: Agnieszka Szulczyk – Skarbnik Gminy Wronki, Małgorzata Andrzejczak-Skrzypczak – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Marlena Heliasz – Główna Księgowa. Obecni byli przedstawiciele prasy i wnioskodawców, a także Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki Sławomir Śniegowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki Bartosz Roszak (w charakterze obserwatorów). Komisja ustaliła, iż mieszkańcy oddali łącznie 2095 głosów na projekty małe i 2791 głosów na projekty duże.

Poniżej prezentujemy wyniki głosowania. Uporządkowaliśmy je według zdobytej ilości głosów.

PROJEKTY MAŁE
1. Budowa oświetlenia drogowego w m. Chojno – Młyn na tzw. Koziołku – 397 głosów, 18,95%
2. Budowa kominka w świetlicy wiejskiej we Wróblewie – 351 głosów, 16,75%
3. Boisko do piłki plażowej w Samołężu – 308 głosów, 14,7%
4. Zakup i montaż klimatyzacji świetlicy wiejskiej w Wierzchocinie; zakup namiotu piknikowego – 306 głosów, 14,61%
5. Doposażenie placu zabaw przy ul. Dębowej we Wronkach w wiatę osłaniającą przed deszczem i promieniami słonecznymi – 194 głosy, 9,26%
6. Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadbrzeżnej we Wronkach w elementy siłowni zewnętrznej – 181 głosów, 8,64%
7. Budowa siłowni zewnętrznej w Stróżkach – 181 głosów, 8,64%
8. Remont, odnowienie amfiteatru. Montaż barierek ochronnych, ograniczających wjazd na boisko w Ćmachowie – 177 głosów, 8,45%

PROJEKTY DUŻE
1. Budowa altany murowanej do biesiadowania wraz z grillowiskiem we wsi Biezdrowo – 715 głosów, 25.62%
2. Modernizacja boiska przy ul. Wspólnej – 601 głosów, 21,53%
3. Utworzenie na terenie parku w m. Nowa Wieś tzw. Fun-Parku, czyli miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży – 407 głosów, 14,58%
4. Utwardzenie dróg gminnych kruszywem (na wybranych odcinkach) na terenie sołectwa Chojno – 351 głosów, 12,58%
5. Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchocinie – 261 głosów, 9,35%
6. Modernizacja placu zabaw przy ul. Myśliwskiej we Wronkach – 177 głosów, 6,34%
7. Termoizolacja z malowaniem budynku świetlicy i remizy w Samołężu – 111 głosów, 3,98%
8. Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na drodze poprzez budowę drogi śladowej (z 2 garbami zwalniającymi) na dz. nr 172 w m. Popowo – 90 głosów, 3,22%
9. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pożarowie – 78 głosów, 2,8%

fot. Wronki.pl