Samorządowy głos młodzieży

Dziś po południu we wronieckim Ratuszu odbyło się drugie posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Wronki. Znaczną część obrad pochłonęła dyskusja radnych z Michałem Poniewskim na temat potrzeb i wymagań młodzieży, dotyczących imprez organizowanych przez Wroniecki Ośrodek Kultury.

 

Głowy radnych były pełne pomysłów jak można uatrakcyjnić ofertę WOK-u skierowaną do młodzieży. W rozmowę o życzeniach młodzieży włączył się także Mirosław Wieczór. Radni zaproponowali między innymi zorganizowanie nocnego maratonu filmowego czy też wydarzenia podobnego do Festynu Ekologicznego, ale z innym tematem przewodnim. MRG podjęła uchwałę dotyczącą próby zorganizowania międzyszkolnej imprezy sportowej. Radni w ten sposób chcą zintegrować ze sobą społeczność uczniowską z różnych placówek.

Naszą ideą jest to, aby odpowiadać na potrzeby młodzieży. Obecnie najważniejsze dla nas jest nawiązanie kontaktu z będącym na spotkaniu dyrektorem WOK-u, ponieważ to on odpowiada za to, co się dzieje we Wronkach od strony kulturalnej. Poruszany był właśnie temat zorganizowania koncertu lub też zabaw. Ważna dla nas będzie baza kulturalna w mieście.powiedziała dla naszego portalu przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy – Sandra Wawrzyniak

Poprzednie posiedzenie dotyczyło kwestii organizacyjnych. Wybrano między innymi przewodniczącą i sekretarza. Dziś kontynuowano te kwestie. Radni dyskutowali o tym, jak dotrzeć do młodzieży i przekonać ich do współpracy. Postanowiono, że oprócz szkół, których są przedstawicielami, Rada będzie próbowała dotrzeć do swoich rówieśników kanałami typowymi dla ich odbiorców, czyli przez media społecznościowe. Głównym mostem łączącym MRG oraz wroniecką młodzież ma być Facebook. Natomiast na stronie internetowej mają się pojawiać sprawozdania i cele Rady.

Myślę, że przy następnych wakacjach lub też feriach nasze propozycje będą brane pod uwagę. Następne spotkanie, które odbędzie się w ferie, gdzie również zaprosimy dyrektora Poniewskiego, będzie dotyczyło m. in. Dni Wronek. Już na tym spotkaniu pojawiło się kilka propozycji związanych właśnie z tym wydarzeniem. Niestety do najbliższej przerwy dla uczniów pozostało już za mało czasu, aby zaproponować Wronieckiemu Ośrodkowi Kultury nasze pomysły, co do imprez dla młodzieży.uważa Sandra Wawrzyniak zapytana o propozycję rady na wydarzenia organizowane przez WOK w okresie ferii, wakacji i Dni Wronek

Najbliższe posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Wronki zapowiedziano na koniec stycznia.