OSP Amica podsumowała rok

Założona w 1953 roku jednostka OSP, działająca najpierw przy Wromecie, a następnie przy Amice, 13 stycznia 2016 roku po raz kolejny podsumowała miniony rok. Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Przedstawiono działania, w których uczestniczyła jednostka w 2015 roku oraz wybrano nowy zarząd.

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele Zarządu Amica Wronki: Jacek Rutkowski, Marcin Bilik i Andrzej Kadziński, a także reprezentanci władz powiatowych: starosta – Józef Kwaśniewicz, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – Ireneusz Pers oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Szamotułach – Stefan Kaszkowiak.

Goście zostali powitani przez prezes OSP Amica druhnę Martę Napierałę-Werner, zebraniu przewodniczył druh Bartosz Hodrych. Poszczególni druhowie przedstawili sprawozdania za rok 2015, a następnie odznaczono strażaków za wysługę lat oraz uhonorowano odznaką Strażak Wzorowy.

Kolejnym punktem zebrania były wybory nowego zarządu, szczegóły na ten temat znajdziecie tutaj.

Jednostka liczy aktualnie 41 członków czynnych, w tym 10 kobiet oraz 4 członków honorowych. W 2015 roku OSP Amica uczestniczyła w 31 akcjach ratowniczych, w tym 12 razy w gaszeniu pożarów, 14 razy w likwidowaniu miejscowych zagrożeń, a 5 razy była wzywana do fałszywych alarmów. Więcej na ten temat znajdziecie w podsumowaniu roku, tutaj.

zdjęcia i informacje: www.ospamica.strefa.pl

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????