Budżet Obywatelski – lista zadań przyjętych do głosowania

Między 5 a 16 listopada zdecydujemy, które z zadań zostaną zrealizowane w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców zostało przeznaczone 300 tysięcy złotych.

 

Pieniądze zostaną przeznaczone na zadania, które zdobędą największe poparcie społeczne. W tegorocznej edycji wronieckiego BO głosować będzie można w sposób tradycyjny – oddając głos w Ratuszu, ale także w Internecie. Pozytywną weryfikację Zespołu Opiniującego przeszły 24 z 33 projektów.

Głosowanie odbędzie się w dniach 5-16 listopada. Urna zostanie wystawiona w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki w godzinach jego funkcjonowania: poniedziałki: 8.00-17.00 i wtorki-piątki: 7.30-15.30. Na stronie internetowej www.wronki.pl udostępniona zostanie specjalna aplikacja do głosowania.  Głos będą mogli oddać wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Wronki bez względu na wiek. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos – jeśli zagłosuje w formie papierowej, możliwość głosowania internetowego zostanie zablokowana.

 

LISTA ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO GŁOSOWANIA:
1. Remont chodnika do Szkoły Podstawowej w Chojnie (przy drodze gminnej z centrum wsi do Szkoły).
2. Przebudowa drogi wyjazdowej z Placu Targowego przy Szkole Podstawowej nr 2.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, polegająca na budowie chodnika w ciągu ulic: Jabłoniowej i Wiśniowej we Wronkach.
4. Ścieżka rowerowa – od ul. Działkowej do Warszawy (działki nr: 1935, część 1947, 1946 i 92/2).
5. Budowa altany murowanej do biesiadowania wraz z grillowiskiem we wsi Biezdrowo (przy siłowni zewnętrznej i placu zabaw).
6. Boisko do piłki plażowej, miejsce na ognisko, skwer zieleni – teren przy świetlicy wiejskiej we Wróblewie.
7. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej lub chodnika przy ul. Staromiejskiej w Nowej Wsi w kierunku Starego Miasta.
8. Modernizacja boiska przy ul. Wspólnej.
9. Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe – miasto i gmina Wronki.
10. Położenie płyt na drodze między Marianowem a Starym Miastem.
11. Budowa budynku kulturalno-socjalnego (ul. Dębowa przy boisku sportowym).
12. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kłodzisku.
13. Street Workout Park we Wronkach (w jednej ze wskazanych lokalizacji – Park, Osiedle Borek, Osiedle Zamość, Olszynki).
14. Rozbudowa amfiteatru w parku w Nowej Wsi.
15. Budowa chodnika – ul. Szkolna w Nowej Wsi.
16. Budowa ścieżki pieszo-jezdnej wzdłuż drogi gminnej w Nowej Wsi, Warszawie, Starym Mieście (w pasie drogi gminnej: dz. nr 145 Nowa Wieś, dz. nr 90 Stare Miasto).
17. Strefa spotkań biesiadnych w Rzecinie (polana za budynkiem świetlicy).
18. Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej i strażnicy w Samołężu.
19. Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi – park w Nowej Wsi.
20. Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi (park lub teren przy szkole).
21. Utwardzenie gruntu placu zabaw – ul. Dębowa.
22. Siłownia zewnętrzna wraz ze Street Workout  – Osiedle Borek.
23. Wiata rekreacyjna z siedziskami i miejscem na grillowanie – plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Obelzankach.
24. Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Pożarowo (w centrum wsi przy boisku sportowym).

 

LISTA ZADAŃ NIEPRZYJĘTYCH DO GŁOSOWANIA:
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym – Wronki dz. nr 864/9. Powód: zbyt wysoki koszt zadania, brak pewności realizacji w jednym roku.
2. Rower miejski – Rynek, Os. Borek, Os. Zamość, Os. „Na Górce”. Powód: zadanie nie należy do kompetencji Gminy.
3. Stojaki do rowerów. Powód: wniosek nieprecyzyjny, w tym nie określono kosztów realizacji zadania.
4. Park dla psów – Olszynki. Powód: brak możliwości technicznych realizacji zadania, teren ujęty w projekcie (ok. 1 ha) w studium uwarunkowań określony jest jako teren zalewowy.
5. Ścieżka rowerowo – piesza, w następnych latach biegnąca przez miejscowości Nowy Kraków, Smolnica do Piotrowa – od ronda Europa wzdłuż ul. Leśnej, dalej wzdłuż drogi DW182 do miejscowości Nadolnik na długości 850 m, szer. 2m. Powód: zadanie nie należy do kompetencji Gminy – kompetencja Województwa Wielkopolskiego.
6. Budowa chodnika Mickiewicza – Stróżki – odcinek drogi gminnej od zakrętu za parkingiem Samsunga (ul. Mickiewicza) do Stróżki 31A. Powód: część inwestycji ujętej w projekcie nie znajduje się w zasobach należących do Gminy Wronki.
7. Ścieżka dla pieszych i droga rowerowa w Marianowie. Powód: wniosek nieprecyzyjny – brak lokalizacji ścieżek, część dróg w Marianowie należy do kompetencji Powiatu Szamotulskiego i Województwa Wielkopolskiego.
8. Oświetlenie – „dołożenie lamp oświetleniowych na posesjach, na których jest brak światła” (Marianowo). Powód: zadanie nie należy do kompetencji Gminy.
9. Podłączenie gazu – Marianowo. Powód: zadanie nie należy do kompetencji Gminy.