Koniec roku na Leśnej

Zakończenie roku szkolnego 2014/ 2015 szkole na Leśnej.

26 czerwca 2015  roku nadszedł oczekiwany przez wszystkich dzień zakończenia roku szkolnego. O godzinie 10.00 w hali sportowej  zebrali się absolwenci gimnazjum, uczniowie,  dyrekcja szkoły, nauczyciele i zaproszeni goście: Starosta Powiatu Szamotulskiego, pan Józef Kwaśniewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, pan Robert Dorna, przedstawiciele firmy Samsung Elekrtonic, pani Magdalena Olborska, pani Kinga Wodzyńska, pani Patrycja Chojnacka, pani Anna Kowalik, przedstawiciel firmy Dynaxo, pani Agata Ignatowicz, Dyrektor Klubu Sportowego KKS Lech Poznań, pan Piotr Sadowski, przewodniczący Rady Rodziców, pan  Krzysztof Ruszczyk. Najważniejszymi bohaterami tego dnia byli niewątpliwie tegoroczni absolwenci gimnazjum z klas III f i III g. Szkoła jest dumna ze wszystkich swoich uczniów. W sposób szczególny zostali wyróżnieni ci, których końcowe wyniki widnieją na świadectwie z biało-czerwonym paskiem. Nazwiska tych absolwentów zostały  zapisane w „Złotej Księdze Gimnazjum”, a rodzicom  wręczono listy gratulacyjne. Świadectwa z wyróżnieniem i listy gratulacyjne, w asyście pani dyrektor Moniki Kozber, wręczył  starosta powiatu, pan Józef Kwaśniewicz. Wyróżnieni uczniowie to: z klasy III f : Bartosz Babik, Dawid Lewicki, Adam Machaj, Zuzanna Woźniak, Patryk Wójtowicz. Z klasy III g: Paula Zych i Michał Zachciał. Nagrodę Starosty dla najlepszego absolwenta  zdobyła  Paula Zych, nagrodę Burmistrza dla najlepszego gimnazjalisty otrzymał Maciej Kaszkowiak.