Koniec roku w ZS nr 2 we Wronkach

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach

26 czerwca uczniowie ZS Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach zakończyli zajęcia dydaktyczne roku szkolnego 2014/2015.

Uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ połączona była z niezwykle ważnym dla szkoły wydarzeniem – otwarciem bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali dyrektor szkoły Ryszard Firlet oraz goście specjalni – przedstawiciele podmiotów współfinansujących realizację projektu:
Krzysztof Paszyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
Józef Kwaśniewicz – Starosta Powiatu Szamotulskiego oraz Zbigniew Rębacz – Prezes Zarządu Spomasz Wronki Grupa SFPI Spółka z o.o.

Dyrektor Ryszard Firlet podziękował gościom za okazaną pomoc, życzliwość i skuteczne wsparcie realizacji projektu budowy bieżni i skoczni.

Aby tradycji stało się zadość ks. Jurand Żelisławski poświęcił obiekt. Mamy nadzieję, że wszyscy będą z niego korzystać bezpiecznie i z radością.

Zakończenie zajęć dydaktycznych to także czas wręczania nagród, składania gratulacji, życzeń i podziękowań.

Dyrektor Ryszard Firlet i wicedyrektor Ewa Michalak wręczyli świadectwa i nagrody książkowe uczniom, którzy uzyskali promocję do następnej klasy z wyróżnieniem.
Nagrody otrzymali także uczniowie, którzy uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, reprezentowali szkołę w konkursach wiedzy i artystycznych oraz w zawodach sportowych.

Niezwykle uroczystym momentem było wręczenie nagród i świadectw ukończenia szkoły absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Stypendium Starosty Powiatu Szamotulskiego za uzyskanie tytułu najlepszego absolwenta szkoły otrzymała Marta Rzysko. Wręczył je Starosta Józef Kwaśniewicz, który życzył jednocześnie wszystkim absolwentom powodzenia w dorosłym samodzielnym życiu.

Sukcesów w realizacji życiowych planów oraz wspaniałych wakacji życzyli uczniom i absolwentom Przewodniczący Krzysztof Paszyk i Prezes Zbigniew Rębacz.

W czasie uroczystości nastąpił także wzruszający moment pożegnania pani wicedyrektor Ewy Michalak, która z dniem 31 sierpnia 2015r. odchodzi na emeryturę.
W imieniu własnym i uczniów za 35 lat pracy podziękował dyrektor Ryszard Firlet.

Piękny bukiet kwiatów, wraz ze słowami podziękowania, za 15 lat rzetelnej pracy na stanowisku wicedyrektora szkoły oraz życzenia dalszej aktywności życiowej przekazał pani Michalak Starosta Józef Kwaśniewicz. Starosta odczytał także tekst dokumentu, informującego o powierzeniu panu Ryszardowi Firletowi z dniem 1 września 2015 r. stanowiska dyrektora ZS Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach.

Informacja ta wzbudziła radość całej społeczności szkolnej.