Bezpieczniej przy „Jedynce”

Podobnie jak na poprzedniej debacie społecznej, zorganizowanej przez Policję, tak i na tej ostatniej uczestnicy zgłosili wnioski, które zostały przekazane do odpowiednich instytucji.

Do proponowanych zmian w zakresie bezpieczeństwa na terenie naszego miasta odniósł się Zarząd Dróg Powiatowych. Z informacji przekazanych Komendzie Powiatowej Policji wynika, że jeszcze w tym roku planowane jest zainstalowanie sygnalizacja świetlnej na ul. Mickiewicza przy Szkole Podstawowej nr 1. Każdy, kto przemieszczał się tamtędy w godzinach przybywania uczniów do szkoły lub w czasie opuszczania budynku po zajęciach, wie jak niebezpieczne jest to miejsce, szczególnie dla pieszych. Zdarzają się nawet sytuacje, gdy kierowcy nie przepuszczają na pasach pieszych, którzy są wpuszczani na nie przez strażników miejskich. Tym bardziej należy się cieszyć z zaplanowanej w tym miejscu inwestycji.

W ramach poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ZDP planuje również wprowadzić ruch okrężny na skrzyżowaniu ulic Nowej i Powstańców Wielkopolskich.

Źródło: www.szamotuly.policja.gov.pl