Wywiad z Mirosławem Wieczorem

„Rekreacji nad Wartą doskonale służyłoby połączenie kładki ścieżką pieszo-rowerową z nowym mostem w Smolnicy” – o kładce, obwodnicy, ogrzewaniu przez Amicę oraz możliwej budowie bulwaru wzdłuż Warty rozmawialiśmy z burmistrzem Wronek – Mirosławem Wieczorem.

 

W Polsce było głośno o likwidacji niektórych szkół. Czy w naszej gminie również są jakieś plany, dotyczące likwidacji placówek oświatowych?

Nie ma obecnie planów likwidacji placówek oświatowych. Wyjątkiem były plany Jarosława Mikołajczaka, który rozpowszechniał nieprawdziwe informacje o likwidacji szkoły w Chojnie.

Dlatego 5 lutego zwołałem zebranie wiejskie w Chojnie. Wyjaśniło się, że od początku tego roku, za plecami Rady Miasta i Gminy, burmistrza, Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych i dyrektor Szkoły Podstawowej w Chojnie, organizował spotkania z mieszkańcami sołectwa. Niestety, dezinformował tym samym mieszkańców Chojna.

 

Gimnazjum w Biezdrowie ma zostać przejęte przez Gimnazjum na Polnej…

Nie znam takich planów. Natomiast jeśli chodzi o zmiany w organizacji oświaty w gminie Wronki – prace rozpoczyna Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Wronki.

 

Czy wszystkie prace przy kładce zostały już zakończone? Zapoznał się Pan z koncepcją Tomasza Cyrana, dotyczącą ulicy Leśnej? Co Pan o niej sądzi?

Prace przy kładce zostały zakończone. Natomiast propozycja pana Cyrana była jedną z wielu. Najważniejsze jest, że w tym roku połączymy kładkę z ulicą Myśliwską – budując tam bezpieczne skrzyżowanie. Utwardzony zostanie wał prowadzący od kładki do mostu drogowego oraz ulica Leśna w okolicach kładki.

 

Czyli tereny tuż przy brzegu będą robione na końcu? Bo tam teraz jest naga ziemia jak na razie.

Chcemy zrobić w tym miejscu porządek. Przygotowujemy ciekawą koncepcję zagospodarowania terenów wzdłuż Warty.

 

Na którym brzegu ma być przystań dla wodniaków, o której rozmawiał Pan z panem Jackiem Rosadą?

Redaktor Rosada próbuje nas przekonać do przystani dla jachtów. Możemy o tym pomyśleć, ale tylko w ramach środków unijnych. Proszę zwrócić uwagę, ile osób rocznie przybija jachtami do Wronek? Czy warto wydać kilkaset tysięcy złotych, by właściciele kilku jachtów mogli u nas zacumować? Mamy w Olszynkach wiatę ze stołami, slip, udostępniamy toalety i prysznice na Orliku. Każdy wodniak może z tego korzystać. Możliwe, że małymi kroczkami będziemy to rozbudowywać, ale raczej ze środków zewnętrznych. Chciałbym, by nadwarciańska infrastruktura służyła przede wszystkim naszym mieszkańcom, dlatego może warto pomyśleć o pływającym pomoście, z którego m.in. mogliby korzystać wędkarze.

Uważam, że szeroko rozumianej rekreacji nad Wartą doskonale służyłoby połączenie kładki ścieżką pieszo-rowerową z nowym mostem w Smolnicy. Rozmawialiśmy na ten temat z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, żeby most uwzględniał przejście dla spacerowiczów i przejazd dla rowerów.

 

To i tak lepszy pomysł ze względu na to ile osób biega, jeździ na rowerze.

W moim zamyśle byłoby to bezpieczne miejsce dla spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów. A gdyby udało się to w jakiś sposób oświetlić, np. lampami na energię słoneczną, mogłoby to dobrze funkcjonować. Oczywiście budowa będzie uzależniona od woli Lasów Państwowych i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

W którym miejscu miałaby powstać wiata nad Wartą w Chojnie?

Okazało się, że wkład finansowy gminy Wronki musiałby być zbyt duży. Są też problemy z własnością gruntów.

 

Czy jakieś kroki zostały podjęte w sprawie ulicy Myśliwskiej? Jak długo gmina będzie dopłacać do tego, co tam się dzieje? Przecież to Pan płaci strażakom poniekąd.

Ulica Myśliwska jest własnością samorządu wojewódzkiego i dlatego 18 lutego spotkałem się we Wronkach z dyrektorem WZDW Pawłem Katarzyńskim. Uzgodnienia są konkretne: gmina i jeden z miejscowych przedsiębiorców odtworzą rowy, a WZDW wykona przepusty. Problem powinien zniknąć.

 

Niedługo Amica przestanie dostarczać ciepłą energię części mieszkańców Wronek, czy gmina będzie szukała jakichś rozwiązań dla wspomnianych mieszkańców?

Mamy trzy lata na to, żeby się do tego przygotować. Jako gmina, która zarządza niemałym zasobem mieszkaniowym, przygotowujemy kompleksową koncepcję na to, jak rozwiązać problem ogrzewania naszych mieszkań. Wiem też, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe opracowują swoje koncepcje poprzez budowę indywidualnych kotłowni blokowych – gazowych. My wspieramy te działania dotacjami. Takie kotłownie już we Wronkach działają.

Wspomnę, że razem z moimi urzędnikami pracujemy nad nową uchwałą umożliwiającą dofinansowanie kolejnych rodzajów proekologicznych urządzeń grzewczych.

 

Na kiedy zostało zaplanowane zamknięcie mostu? Jak w tym czasie zostanie rozwiązany problem komunikacji?

Most nie jest w idealnym stanie, jednak nie mamy informacji, żeby miał być zamknięty.

 

Temat się rozwinie przy budowie obwodnicy?

Fachowcy z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu widzą konieczność budowy nowego mostu we Wronkach, ze względu na aktualny stan techniczny obecnego. Most jest już „rozjechany”, remontowany był 13 lat temu – nikt wówczas nie przewidywał, że Wronki tak szybko się rozwiną i przez most będzie przejeżdżało tysiące ciężkich samochodów.

 

A na jakim etapie jest plan obwodnicy?

Z najnowszych informacji od dyrektora WZDW wiemy, że przetarg będzie ogłoszony jeszcze w tym roku, a budowa powinna być zakończona w 2018 roku.

 

Jak wyglądają plany, dotyczące cyfryzacji pracy Urzędu? Czy powstanie nowa strona? Czy zostanie wprowadzona możliwość głosowania na budżet obywatelski za pośrednictwem Internetu?

Nowa strona internetowa jest na ukończeniu. Będzie ona bardziej funkcjonalna, czytelna, dostosowana do potrzeb osób niedowidzących. Niewykluczone, że pojawi się możliwość głosowania w sprawie budżetu obywatelskiego.

 

Czy modernizacja dotyczyć będzie również Biuletynu Informacji Publicznej?

BIP będzie ulepszony pod względem funkcjonalnym, technicznym. Będzie również dostosowany do potrzeb osób niedowidzących.

 

Niedawno mieszkańcy protestowali w sprawie budowy parkingu za fabryką Samsunga, jak obecnie wygląda sprawa tego projektu? Czy będzie zrealizowany?

Zobowiązaliśmy firmę Samsung do uzyskania wszelkich zgód, raportów. Została wydana decyzja o warunkach zabudowy, wcześniej decyzja środowiskowa. Jeśli firma otrzyma pozwolenie na budowę, inwestycja będzie mogła być realizowana.

 

I ostatnie już pytanie. Jak układa się obecnie współpraca ze starostwem?

Zbyt mało czasu minęło, by to obiektywnie ocenić. Liczymy w szczególności na konkretne decyzje w sprawie modernizacji powiatowej ulicy Mickiewicza. Mamy nadzieję na pozytywne decyzje odnośnie dyżurów lekarza w pogotowiu przy ul. Polnej.