Święto sołtysów

Wczoraj obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Choć może warto byłoby zastanowić się nad zmianą nazwy na Dzień Sołtysa i Sołtyski?

W naszej gminie na 20 wybranych na to stanowisko, 5 to kobiety. A to i tak niższy odsetek niż w ogólnej skali kraju, gdzie panie stanowią blisko jedną trzecią w tej grupie. Funkcja sołtysa znana była już w średniowieczu. Osoba wyznaczona na to stanowisko przez feudalnego pana, miała w obowiązkach zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Współcześnie sołtysi, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, zajmują się m.in. zwoływaniem zebrań wiejskich, realizowaniem uchwał rady gminy czy też pobieraniem podatku rolnego i leśnego.

Poniżej prezentujemy pełną listę nowowybranych sołtysów i rad sołeckich.

CZYTAJ WIĘCEJ: Przez miesiąc wybieraliśmy nowych sołtysów

Wszystkim paniom i panom sołtysom gratulujemy wyboru oraz życzymy samych dobrych owoców współpracy z radami sołeckimi, a także Urzędem Miasta i Gminy.