Śniegowski przewodniczącym

Sławomir Śniegowski został wybrany nowym przewodniczącym rady miasta i gminy Wronki, a Bartosz Roszak pierwszym zastępcą przewodniczącego.

 


W dzisiejszej sesji rady miasta, pierwszej w tej kadencji, doszło do wyborów między radnymi.

„Na przewodniczącego rady wybrany został Sławomir Śniegowski, na pierwszego wiceprzewodniczącego – Bartosz Roszak, drugiego wiceprzewodniczącego – Janusz Szulc.”
czytamy na stronie wronki.pl

Później radni wybrali stałe komisje rady:
Komisję Rewizyjną utworzyli: Jerzy Śmiłowski – przewodniczący, Mariusz Makówka – zastępca, Tomasz Cyran, Jerzy Serwata, Zbigniew Grzyl. W skład Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego weszli wszyscy radni: Piotr Rzyski – przewodniczący, Bartosz Roszak – zastępca, Marcin Wilk, Tomasz Cyran, Jerzy Śmiłowski, Zbigniew Grzyl, Robert Orzechowski, Jerzy Serwata, Arkadiusz Białek, Paweł Raszewski, Andrzej Pieprzyk, Mariusz Makówka, Jarosław Mikołajczak, Sławomir Śniegowski, Janusz Szulc. Komisję Kultury Oświaty i Spraw Społecznych utworzyli: Jarosław Mikołajczak – przewodniczący, Marcin Wilk – zastępca, Sławomir Śniegowski, Bartosz Roszak, Mariusz Makówka, Jerzy Śmiłowski, Paweł Raszewski.