Sesja nowo wybranej rady

Komisarz Wyborczy w Pile zwołał sesję Rady Miasta i Gminy we Wronkach, w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych i burmistrza.


Obrady odbędą się w czwartek, 27 listopada, o godz. 10 we Wronieckim Ośrodku Kultury, zgodnie z planowanym porządkiem:

1) Otwarcie sesji.

 

2) Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej we Wronkach zaświadczeń o wyborze radnego i burmistrza.

 

3) Ślubowanie radnych.

 

4) Ślubowanie burmistrza.

 

5) Sprawy regulaminowe:

– stwierdzenie quorum,
– przedstawienie porządku obrad.

6) Wybór Przewodniczącego Rady:

– zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,
– wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady,
– przeprowadzenie tajnego głosowania,
– podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.

7) Zakończenie obrad.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Wronki