„Przede wszystkim człowiek” w stanie likwidacji

Stowarzyszenie „Przede wszystkim człowiek” poinformowało nas, że jego zarząd podjął uchwałę o postawieniu stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania. Zakończenie likwidacji wyznaczono na dzień 14.12.2014 r.

Źródło: Wronki.pl