Historica w Międzyrzeczu

7 listopada żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zgromadzili się na placu apelowym w Międzyrzeczu, aby uroczyście uczcić Narodowe Święto Niepodległości.

Najważniejszym i najbardziej podniosłym momentem uroczystości było przekazanie batalionowi dowodzenia Strzelców Wielkopolskich im. por. Jana Rzepy repliki sztandaru 56. pułku piechoty wielkopolskiej, którego tradycje dziedziczy batalion. Batalion ten ściśle współpracuje z Wronieckim Stowarzyszeniem Historycznym „Historica”.

„Niniejszym przekazujemy replikę sztandaru dla batalionu dowodzenia Strzelców Wielkopolskich jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu” – te słowa odczytane z Aktu przekazania sztandaru, stały się dla spadkobierców tradycji zobowiązaniem do podtrzymywania i godnego kultywowania dziedziczonych tradycji.

Na uroczystości obecna była Matka Chrzestna Sztandaru – Pani Anita Hoffmann oraz przedstawiciele Wronieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Historica”. Ojcem Chrzestnym Sztandaru został gen. bryg. Rajmund T. Andrzejczak.

7 listopada żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zgromadzili się na placu apelowym w Międzyrzeczu, aby uroczyście uczcić Narodowe Święto Niepodległości.
Część oficjalną obchodów zakończyło odczytanie apelu pamięci, oddanie salwy honorowej na cześć tych, którzy polegli w walkach o Ojczyznę, a także uroczysta defilada pododdziałów brygady.
Jako pierwszy pododdział w defiladzie kroczył batalion dowodzenia z nowym sztandarem oraz sztandarem 2 pułku strzelców wielkopolskich, z którym defilował poczet wystawiony przez WSH „Historica”.

Tekst i zdjęcia: WSH „Historica”

Źródło: Wronki.pl