UOKiK wprowadził w błąd nas oraz klientów

Wczoraj pisaliśmy o nieprawidłowościach na jednej z wronieckich stacji benzynowych. Artykuł dotyczył kontroli jakości paliw, przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ekspertyza wykazała zbyt małą wartość liczby oktanowej. Jak się okazało, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wprowadził do raportu rażący błąd.

W tej sprawie skontaktował się z nami współwłaściciel omawianej firmy dostarczającej paliwa – Adam Muszyński. W przekazanym nam oświadczeniu oraz w rozmowie z portalem stwierdził, że Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji w swoim raportem napisał nieprawdę.

Dane z kontroli jakości paliw, które zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji są niezgodne z prawdą oraz godzą w nasze dobre imię.

Potwierdzamy, iż kontrola Inspekcji Handlowej miała miejsce na stacji paliw. Do kontroli została pobrana próbka Pb 98, a nie jak podano – Pb 95. Badanie to wykazało nieznaczne odchylenie od norm. Liczba oktanowa RON wynosiła 97,2 przy dopuszczalnym 97,6, a nie jak błędnie podano 87,2. Po naszej interwencji w Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów dane te zostały natychmiast poprawione.

Pragniemy podkreślić, że w wyniku licznych kontroli jakości paliwa, które miały miejsce na stacji paliw nigdy wcześniej nie wykazano żadnych nieprawidłowości.

– czytamy w oświadczeniu podpisanym przez właścicieli firmy Adama Muszyńskiego oraz Dominikę Idziak.

Nie sposób nie zgodzić się z treścią powyższego oświadczenia. Na rycinach poniżej wyraźnie widać dwa błędu UOKiK-u, który wpisał błędną wartość oraz pomylił rodzaje paliw. Urząd, który ma z zadanie chronić konsumentów, tym razem sam wprowadził ich w błąd. A jak się tłumaczą urzędnicy? Pomyłką przy uzupełnianiu tabelki… pomyłką, która naraziła firmę na straty finansowe oraz uderzającą w jej reputację.


Raport UOKiK-u przed poprawką.
Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.


Raport UOKiK-u po poprawce.
Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.

PEŁEN RAPORT URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DT. STACJI PALIW SKONTROLOWANYCH W 2014 ROKU