Brzeg Warty z utrudnieniami drogowymi

Od dzisiaj za sprawą robót budowlanych związanych z kładką i nie tylko mogą wystąpić trudności z przejazdem oraz zaparkowaniem samochodu na ul. Rzecznej i Zwycięzców.

Dzisiaj w godzinach porannych na skrzyżowaniu z ul. Klasztorną, Rzeczna została pozbawiona asfaltu. Z tasiemek odgradzających teren budowy można wnioskować, że Telekomunikacja Polska wykonuje jakieś roboty ziemne. Z drugiej strony mogą to być już roboty rewitalizacyjne związane z okolicznymi uliczkami. Tak czy inaczej trasa ta jest nieprzejezdna.

Równocześnie na ul. Zwycięzców postawiono znak B-36: zakaz zatrzymywania się między godziną 7.00 a 17.00 w dni robocze.

„Znak zabrania zatrzymywania pojazdu z wyjątkiem unieruchomiona ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego. Pozostałe przepisy są analogiczne jak w przypadku znaku B-35 „zakaz postoju”.”

Jak widać, znak jest stosunkowo świeży, bo samochody parkują i zdecydowanie nie mają włączonych świateł awaryjnych, które jak wiadomo uważa się na „remedium” na brak miejsc parkingowych. Miejmy nadzieję, że odpowiednie służby będą wyrozumiałe.

Zakaz obowiązuje tylko po lewej stronie jezdni od skrzyżowania z Klasztorną i Rynkiem aż do…

…no właśnie?