Okna czasu

Praca „OKNA CZASU” to instalacja przestrzenna złożona z ok. 40 używanych okien, które dawniej umieszczone były w budynku klasztoru.

Teraz zostały wymienione na nowe a stworzona przez autorkę sytuacja jest symbolicznym pożegnaniem z ich poprzednim miejscem – klasztorem.

Instalacja została umieszczona koło placu budowy kładki. Niestety żeby przyjrzeć się niej z bliska trzeba przejść z wału na łąkę przed wałem. Z mostu oraz z ul. Rzecznej całość nie jest najlepiej widoczna.

Okna zwrócone są w stronę budynku, a ich układ odzwierciedla dawne umiejscowienie. Jest to próba zilustrowania refleksji nad przemijaniem. Obie sytuacje: przeszłość i teraźniejszość okien, rozdziela rzeka, która jest symbolem nieuchronnego biegu, czasu, losu i zmian z tym związanych oraz tworzącej się historii, a także granicą między życiem a śmiercią. Okno oznacza otwartość, nowe horyzonty oraz szerokie perspektywy, które pozwalają spojrzeć dalej – w przeszłość i przyszłość. Z drugiej strony okno, które jest symbolem otwarcia na świat samo „wyszło” na świat, stając się częścią krajobrazu, który kiedyś tylko udostępniało innym. Pozwala to powiązać dwa z natury sprzeczne symbole: rzekę – granicę i okno – otwarcie. Prezentowana praca jest symbolicznym przedstawieniem przemijania oraz naturalnej kolei losu – gdzie stare zastępowane jest przez nowe oraz spojrzenia na to zjawisko z dalszej perspektywy nacechowanej dystansem i dojrzałością.

Kliknij aby przejść do galerii.

Praca zrealizowana w ramach pracowni dyplomowej na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Autor: Paulina Gołoś
Patronat artystyczny nad projektem objęły: Muzeum Ziemi Wronieckiej oraz Wroniecki Ośrodek Kultury