Akcja – Oznakuj swoją posesję

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach oraz z jednostek terenowych prowadzą działania mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu w zakresie obowiązku umieszczania na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

W kolejnym miesiącu funkcjonariusze będą sprawdzali czy uchybienia w zakresie oznakowania posesji zostały usunięte.

Każdy właściciel / administrator posesji powinien zdać sobie sprawę z tego, że brak oznakowania posesji może utrudniać pracę służbom ratowniczym! W przypadku zagrożenia życia i zdrowia liczy się każda sekunda! Służby które zostały wezwane na jakąkolwiek interwencję, często tracą cenny czas na szukanie posesji wśród nieoznakowanych domów. Dlatego tak ważne jest aby na posesji widniał widoczny (zarówno w nocy jak i w dzień) numer.

W ostatnim czasie, w związku z rozwojem zabudowy miejskiej, częstym zjawiskiem jest jednak brak właściwego oznaczenia posesji przez właścicieli, administratorów, dozorców lub użytkowników nieruchomości.

Obowiązek taki wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem : „Właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.”

Uchylanie się od powyższego obowiązku, lub realizowanie go w niewłaściwy sposób (np. poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie) jest wykroczeniem, za które zgodnie z przepisami art. 64 Kodeksu wykroczeń grozi mandat karny w wysokości do 250 zł.

W związku z częstym niedopełnianiem takiego obowiązku, funkcjonariusze z Szamotuł oraz jednostek terenowych sprawdzają posesje, których właściciele nie dopełnili obowiązku umieszczenia na ścianie budynku lub ogrodzeniu numeru widocznego z ulicy, przy której posesja się znajduje. Z właścicielami, administratorami, dozorcami i użytkownikami takich posesji przeprowadzone są rozmowy informujące.
Administrator lub właściciel posesji ma 30 dni na usunięcie nieprawidłowości. W przypadku ponownego ich stwierdzenia policjanci będą musieli podejmować czynności represyjne.

Celem powyższej akcji jest uświadomienie mieszkańcom, że brak oznakowania posesji może stanowić znaczne utrudnienie pracy służb ratowniczych, a tym samym może stanowić pośrednio zagrożenie dla samych osób, które nie dopełniają swojego obowiązku w powyższym zakresie.

st. sierż. Sandra Śrama,
KPP Szamotuły.