ENEA strajkuje: możliwe przerwy w dostawie energii

Komitet strajkowy komisji międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea informuje, że w związku z rozpoczęciem strajku w dniu 28 marca 2014 między 7.00 a 9.00 mogą zaistnieć przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Związkowcy zapowiadają, że w czasie strajku w razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii nie podejmą się jej naprawy.

Strajkiem objęte zostaną cztery rejony w tym województwo Wielkopolskie. Strajk jest spowodowany niewywiązywaniem się firmy ENEA Operator z porozumień oraz utrudnianiem prowadzenia sporu zbiorowego poprzez niepodejmowania rokowań i mediacji.

Za: eoborniki.pl