Wronczanie pamiętają o bohaterach!

Powstanie Wielkopolskie było zbrojnym wystąpieniem polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość. Wybuchło 27 grudnia 1918 roku, w reakcji na demonstracje Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu polskiego pianisty i działacza niepodległościowego Ignacego Jana Paderewskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Wielkopolskę z wyjątkiem północnych i południowo-wschodnich jej obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu kończącego I wojnę światową z 11 listopada 1918. Było to jedno z dwóch, obok powstania wielkopolskiego 1806 roku, zwycięskich powstań w dziejach Polski. Powstanie wielkopolskie jest też ostatnim etapem tak zwanej „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”.

Do ludzi zgromadzonych pod wronieckim pomnikiem Powstańców Wielkopolskich przemawiali redaktorzy naszego portalu: Tobiasz Chożalski i Artur Lorek. Była mowa o przyczynach zbrojnego wystąpienia przeciwko Niemcom, konsekwencjach podpisania rozejmu w Trewirze i roli Wronek w powodzeniu powstania.

FOT.: J. Monterial

Po skończeniu swojego przemówienia Artur Lorek krzyknął: Surge Polonia, a ustawieniu po obu stronach pomnika młodzi patrioci odpowiedzieli: Semper Fidelis i obok ronda zrobiło się czerwono od dziesięciu rac odpalonych jednocześnie. W tym momencie z ust wszystkich obecnych niósł się Mazurek Dąbrowskiego. Odśpiewano cztery pełne zwrotki.

FOT.: R. Borowicki

Po odśpiewaniu hymnu, głos zabrał zastępca burmistrza Robert Dorna, który podsumował działania powstańców i pogratulował zorganizowania społecznej rocznicy. Następnie złożono przyniesione kwiaty i znicze pod pomnikiem i z okrzykami: Cześć i chwała Bohaterom, Hołd Powstańcom Wielkopolskim nasza redakcja zakończyła rocznicowe obchody.

FOT.: J. Monterial

W obchodach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Wronki, Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej i Rady Osiedla Zamość. Serdecznie dziękuję Wam za przybycie. Chciałbym również podziękować wszystkim, którzy złożyli kwiaty i wieńce. Pod pomnikiem znaleźli się też kibice oraz patrioci związani z różnymi organizacjami. To oni odpalili race i pomogli nam zorganizować rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Specjalne podziękowania kieruję do Oliwiera Pomesa, sekretarza Kongresu Nowej Prawicy Regionu Wielkopolska za osobiste uczestnictwo w naszej społecznej inicjatywie i poczęstunek w Restauracji Ratuszowa. Jeszcze raz dziękuje Wam wszystkim i każdemu z osobna. Chwała Wielkiej Polsce!

Tobiasz Chożalski, redaktor naczelny www.wronczanie.pl