Sprzedano pałac w Pożarowie

W zeszłym tygodniu wyłoniony został nabywca pałacu w Pożarowie. Kompleks zabytku wraz z parkiem kosztował ponad 2 mln złotych, z czego połowa wpłynie na konto Starostwa Powiatowego. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, nowym właścicielem pałacu ma być była wiceminister finansów.


FOTO. Starostwo Powiatowe w Szamotułach

– Cena została ustalona na poziomie 2.169.950 złotych, czyli o 21,5 tysiąca więcej niż wynosiła cena wywoławcza. Odliczając pięćdziesięcioprocentową bonifikatę, wynikającą z tego, że jest to obiekt zabytkowy, na konto powiatu, z tytułu sprzedania naszej nieruchomości, wpłynąć powinno w przyszłym roku 1.084.975 złotych – czytamy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

– Kandydat będzie mógł formalnie być uznany nabywcą po uzyskaniu pozytywnej opinii konserwatora zabytków oraz zrzeczeniu się prawa pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Procedura ta może potrwać około dwóch miesięcy. Nabywcą nieruchomości, która stanowiła kiedyś Dom Pomocy Społecznej, prowadzony przez Powiat Szamotulski, zostanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca siedzibę w Pożarowie. – kończy komunikat na stronie starostwa.

Dr Irena Ożóg jest doradcą podatkowym. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH w Warszawie),
w której w 1991r. obroniła pracę doktorską z finansów publicznych. Uczestniczyła w kilku stażach i licznych szkoleniach zagranicznych z zakresu prawa podatkowego.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1976r. w Instytucie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. W latach 1983 – 1998 pracowała
w Ministerstwie Finansów, od 1990r., jako wicedyrektor, od 1992r. jako dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, następnie jako wiceminister finansów odpowiedzialna za podatki (2001 – 2003). Była członkiem Państwowej Komisji do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Po odejściu z Ministerstwa Finansów, wraz z partnerami, założyła kancelarię prawniczą – Spółkę Doradztwa Podatkowego Ożóg
i Wspólnicy, w której jest partnerem zarządzającym.

Dr Irena Ożóg jest autorką wielu ekspertyz z zakresu prawa podatkowego dla sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jest ekspertem Polskiej Rady Biznesu, członkiem Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan; współpracuje również z Konfederacją Pracodawców Polskich. Autorka dziewięciu książek i około stu pięćdziesięciu artykułów poświęconych prawu finansowemu, w tym podatkowemu. Od 1991r. jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której prowadzi zajęcia dydaktyczne z dziedziny prawa podatkowego oraz finansowego.

Źródło: Ozog.pl


Źródło: iSzamotuly.pl

W grudniu zeszłego roku w Pożarowie doszło do pożaru budynku mieszkalnego, którego właścicielem była Irena Ożóg. Łącznie w akcji brało udział 11 zastępów okolicznych straż pożarnych. Z pobliskiego jeziora czerpano wodę do gaszenia budynku. Na szczęście żaden z członków rodzin mieszkających w budynku nie ucierpiał w wyniku tego zdarzenia. Ogień zdążył strawić dach budynku.