Ceny za wodę i ścieki bez zmian

Na ostatniej sesji radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Oznacza to, że obecne ceny wody i ścieków – niepodwyższane od 1 lipca 2012 r. – będą na pewno obowiązywały do połowy przyszłego roku.

Jak uzasadniał w czasie sesji prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Rafał Zimny – przedłużenie obowiązywania taryf wynika m.in. z tego, że prowadzona jest jeszcze inwestycja „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”. Ponadto „wyniki finansowe PK osiągnięte w trakcie roku 2012 oraz przewidywane za rok 2013 wskazują, iż przychody osiągane z działalności wodociągowej i kanalizacyjnej przedsiębiorstwa w okresie obowiązywania obecnej taryfy pokrywają koszty tej działalności i dlatego przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf nie stanowi istotnego zagrożenia dla działalności spółki i jej płynności finansowej”.

Prezes PK poinformował, iż 16 grudnia odbędzie się oficjalne otwarcie oczyszczalni na Borku i nowego systemu kanalizacji sanitarnej. Zaprosił mieszkańców na „drzwi otwarte” w oczyszczalni 14 i 15 grudnia (w godz. 10-14). Wspomniał, że realizacja inwestycji kanalizacyjnych na terenie wronieckiej gminy wcale się nie kończy – wskazując na Nową Wieś i renowację kanalizacji we Wronkach.

Radny Jerzy Serwata w imieniu mieszkańców Nowej Wsi podziękował m.in. burmistrzowi, prezesowi PK oraz firmie Ata-Technik z Budzynia za sprawne przeprowadzenie prac kanalizacyjnych w ulicy Lipowej.