Długo wyczekwiany remont ul. Działkowej!

Wspomniane przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą ofertę w gminnym przetargu (ceny wahały się od 1.205.520,76 zł do 1.623.067,03 zł).

W ramach inwestycji ma powstać jezdnia z kostki brukowej o długości 817,9 m i szerokości 5 m (z krawężnikami) od skrzyżowania z aleją Wyzwolenia do Głównego Punktu Zasilania Gazowni. Będzie też wybudowany chodnik od skrzyżowania z aleją Wyzwolenia do zbiegu z ul. Warzywną.

Wykonane zostaną wszystkie wjazdy do posesji. Inwestycja obejmuje budowę wpustów ulicznych z przykanalikami – woda z drogi będzie odprowadzana do kanalizacji ogólnospławnej.

Jak oznajmił wykonawca – budowa ulicy Działkowej ruszy na początku sierpnia. Inwestycja ma być zrealizowana do 31 października br. Koszt prac to 1.205.520,76 zł.

– Jesienią będziemy mieć wybudowaną ulicę Działkową z chodnikiem. Od roku mieszkańcy cieszyć się też mogą ze zmodernizowanego skweru Cyryla Sroczyńskiego. Jeszcze niedawno niektórzy realizację tych dwóch inwestycji widzieli na zasadzie „albo jedno, albo drugie” – mówi burmistrz Mirosław Wieczór.