Czeskie wojaże Wronieckiej Orkiestry Dętej

Nastepnego dnia, wroniecka orkiestra przemaszerowała pięknymi uliczkami urokliwej miejscowości – České Kamenice, aby wraz z 12 zaproszonymi orkiestrami koncertować na rynku, tej urokliwej miejscowości czeskiej Szwajcarii.


Muzycy i mażoretki mieli niecodzienną okazję, aby wraz z gronem sześciuset muzyków i mażoretek z zaproszonych orkiestr, dać wspólny koncert na miejscowym rynku . W następnym dniu czeskich wojaży, Wroniecka Orkiestra Dęta koncertowała na rynku miejscowosci Krásná Lípa. Wśród wielu utworów, orkiestra wykonała marsz „Adria“, do którego układ taneczny z flagami Wronek wykonały mażoretki „Miraż“. Koncert był okazją do promocji Wronek w Czechach i Wronieckiej Orkiestry Dętej wśród wielu orkiestr uczestniczących w XIV Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w České Kamenice. W festiwalu uczestniczyły licznie obsadzone orkiestry z Czech, Slowacji, Rosji, Słowenii, Węgier i Polski.

Przed samym powrotem do Polski, Wroniecka Orkiestra Dęta wraz z mażoretkami „Miraż“ dała jeszcze jeden koncert. Tym razem, zgromadzona widownia oklaskiwała wroniecką orkiestrę podczas koncertu plenerowego w Arnolticích.

Podczas czeskich koncertów Wroniecką Orkiestrą Dętą dyrygował, kapelmistrz, Krzysztof Zaremba, któremu pomagał instruktor, Marek Surdyk. Grupa taneczna wronieckich mażoretek „Miraż‘, prezentowała się pod okiem swojej instruktorki, Gabrieli Kabacińskiej.

Bardzo wysoko wyjazd do Czech ocenia prezes wronieckiej orkiestry, Jerzy Śmiłowski. Prezes jest przekonany, że konfrontacja wronieckiego zespołu z uznanymi, europejskimi orkiestrami, a szczególnie renomowanymi orkiestrami czeskimi, wypadła dla Wronieckiej Orkiestry Dętej bardzo korzystnie.

Wyjazd przysłużył się też integracji i wymianie doświadczeń artystów.

Tekst nadesłany przez Jerzego Śmiłowskiego.