Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gminy Wronki.

14 maja (wtorek) o godzinie 9.00 będzie miała miejsce nadzwyczajna sesja Rady miasta.
Radni na sesji będą debatować nad „Apelem Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie wstrzymania procedury podpisania Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wronki”.

Apel ten spowodował istną burzę wśród Radnych, Nadleśnictwa Wronki, oraz OSP Wronki oraz OSP Chojno. Dokument ten, podpisany przez Przewodniczącego Rady Ryszarda Firleta, dotarł aż do Ministerstwa Środowiska.

Radni, w apelu zarzucają Nadleśnictwu Wronki szereg uchybień związanych z Planem Urządzenia Lasu. Dokument ten, przygotowywany raz na 10 lat zawiera plany, związane z takimi działaniami jak opis stanu przyrody w nadleśnictwie, podstawowych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, walorów przyrodniczo-kulturowych czy też gruntów pod zalesienie.

Radni wyrażają swoje zaniepokojenie jakoby zatajeniem przed społecznością gminy Planu Urządzania Lasu, który powinien być dokumentem ogólnie dostępnym.

Do tego dochodzi fakt domniemanego szykanowania mieszkańców przez służby leśne z powodu próby codziennego dotarcia do miejsc pracy czy swojej posesji. Wynika to z faktu, że wyżej wspomniany dokument reguluje kwestie dróg użytkowych – czyli np. dróg gruntowych.

Wyrażają swoje zaniepokojenie, ponieważ tak podburzona ludność może okazać niechęć przy gaszeniu ewentualnego pożaru.

Jeżeli poruszamy kwestię ochrony pożarowej, w dokumencie pojawia się również wątek rowów przeciw pożarowych. Pod tym względem pojawi się kontrola, mająca określić prawidłowy ich stan.

Na stronie OSP Wronki, możemy przeczytać oświadczenie w tej sprawie:

Stanowisko Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wronkach ws. APELU RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 24.04.2013 roku w sprawie wstrzymania procedury podpisania Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Wronki, ustalone na posiedzeniu Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach, w dniu 10.05.2013r.
Zarząd OMG ZOPSP RP we Wronkach nigdy nie występował do Rady Miasta i Gminy we Wronkach o umieszczenie negatywnych zapisów o ochronie przeciwpożarowej na obszarach leśnych zawartych w Apelu „cała treść pkt. VI”. Ochrona przeciwpożarowa na obszarach leśnych nie była konsultowana z Zarządem OMG ZOSP RP we Wronkach.
Ponadto wyjaśniamy, że obowiązkiem Gminy Wronki jest utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP oraz zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego mieszkańcom gminy, wynika to z art. 32 pkt. 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380).
Informujemy, iż strażacy zawsze uczestniczyli we wszystkich akcjach ratowniczych i nadal będą w nich uczestniczyć, nikt ze strażaków nigdy nie uzależniał wyjazdu do akcji od tego czy ktoś przekazał darowiznę na rzecz straży, albo dostarczał wodę do picia w trakcie akcji. Żądanie od pokrzywdzonych aby dostarczali strażakom wodę do picia jest niehumanitarne w stosunku do poszkodowanych w zdarzeniach losowych.
Zarządowi nic nie wiadomo o narastającej niechęci i oburzeniu ze strony członków OSP za akcje Nadleśnictwa (nie wiemy o jakie akcje chodzi i członkowie OSP również nie posiadają takiej wiedzy). Współpraca z Nadleśnictwem Wronki układa się bardzo dobrze, Nadleśnictwo wspiera co roku jednostki OSP finansowo i rzeczowo, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.”
~Źródło

Podsumowując, jutro rano przy ul. Poznańskiej może dojść do żywiołowej dyskusji. Prawdopodobnie, Rada będzie próbowała wycofać uchwalony przez Radę i podpisany przez Przewodniczącego apel z dnia 24 kwietnia, który powędrował aż do Warszawy. Powinniśmy wtedy poznać przyczynę podjęcia takich kroków.

Będziemy pilnie przyglądać się rozwojowi sytuacji.