Odkryto cmentarz przykościelny we Wronkach

Archeolog Mirosław Andrałojć uważa, że cmentarz funkcjonował od XIV do XVIII wieku. W trakcie wykopalisk odkryto 3 szkielety ludzkie, wyżej wymieniony archeolog szacuje, że od początku ulicy Klasztornej aż do ulicy Szkolnej może znajdować się nawet do 60 grobów. Szkielety będą tylko odkopywane na obszarze, gdzie są prowadzone prace kanalizacyjne.

To nie jedyne odkrycie na tym obszarze, podczas prac odkopano profil starej drogi, która biegła do nieistniejącego już mostu znajdującego się dawniej przy ul. Zwycięzców. Wygląd tej okolicy jest inny niż w przeszłości, co właśnie pokazuje odkryta ulica, która biegnie pod domami. Kiedy odnalezione szczątki przejdą szczegółowe badania antropologiczne, zostaną one pochowane na cmentarzu parafialnym bądź komunalnym. Jak na razie to jedyne znaleziska w tym miejscu.

Dodatkowe koszty, związane z pracami archeologicznymi, ponosi inwestor – Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach. Natomiast wstrzymane obecnie pracę, przedłużą się o kilka tygodni.

Zdjęcia: Wronki.pl