Znamy firmę, która dokończy budowę oczyszczalni

P.T.H.U. HYDRO-MARKO Marii Pluty z Jarocina dokończy budowę oczyszczalni ścieków we Wronkach.

W piątek w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach podpisano umowę na „dokończenie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków na osiedlu Borek we Wronkach”. Umowę podpisali prezes PK we Wronkach Rafał Zimny oraz właścicielka HYDRO-MARKO Maria Pluta. Wcześniej stosowne upoważnienie podpisał burmistrz Mirosław Wieczór – pełniący funkcję jednoosobowego zgromadzenia wspólników PK (Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwaliło zgodę na zawarcie umowy na dokończenie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków z podmiotem wybranym w trybie przetargowym – umowa pod kątem wartości wymagała wiedzy i zgody NZW).

Inwestycja zostanie zrealizowana za 7.577.784 zł brutto (6.160.800 zł netto). Termin realizacji to 30 listopada 2013 r. Większość robót została już zrealizowana. W ramach pozostałych prac zostanie wykonane: dokończenie obiektów kubaturowych – m.in. reaktora biologicznego, obiektów obsługi technicznej, przepompowni, piaskownika, ekranu akustycznego, ponadto montaż urządzeń, automatyki i sterowania, zagospodarowanie terenu – tj. utwardzenie i ogrodzenie, rozruch oczyszczalni.

Modernizacja i rozbudowa kanalizacji w mieście i gminie Wronki (realizowana przez firmę WUPRiNŻ) ma być wykonana do 28 czerwca br.

Całe przedsięwzięcie (budowa oczyszczalni i kanalizacji) powinno zakończyć się, w obecnym zakresie, do końca 2013 r.

Źródło: Wronki.pl