Kto zastąpi Kaszyńskiego?

Wojewoda Wielkopolski zarządził wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Wronki, dla wyboru jednego radnego w czteromandatowym okręgu wyborczym nr 2, obejmującym ulice: Brzozową, Bukową, Cienistą, Dębową, Gajową, Grabową, Jaworową, Klonową, Leśną, Łąkową, Łowiecką, Mickiewicza, Myśliwską, Nadbrzeżną, Nadwarciańską, Ogrodową, os. Borek, os. Słowackiego, os. Słowiańskie, Piaskową, Pogodną, Przesmyk, Rolną, Rzecińską, Słoneczną, Sosnową, Świerkową, Topolową, Wierzbową i Zacisze.

Wybory odbędą się w niedzielę, 16 czerwca 2013 roku.

Komisarz Wyborczy w Pile informuje natomiast o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Rady Wyborczej we Wronkach. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile – al. Niepodległości 33/35 w pokoju 3, w godz. od 9.00 do 16.00 – w terminie do 29 kwietnia 2013 r.

Do 29 kwietnia przyjmowane są także przez Komisarza Wyborczego w Pile zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych od następujących podmiotów: komitetów wyborczych partii politycznych, komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych, komitetów wyborczych wyborców.

Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Źródło: Wronki.pl